Ponovljena godišnja sednica SKUPŠTINE AKCIONARA za 2018.god.

(16.11.2018.)

Poštovani akcionari,

Ponovljena godišnja sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 26.11.2018. godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“, sa početkom u 12,00 časova.

Dokumenta koja prate održavanje ponovljene Skupštine akcionara možete preuzeti na linkovima u nastavku:

1.  Poziv za godišnju sednicu skupštine akcionara  Pupin Telecom AD za 2018

2.  Predlog odluka skupština

3.  Izveštaj o radu Nadzornog odbora Pupin Telecom AD u 2017. godini

4.  Godišnji izveštaj

5.  Potpisani godišnji izveštaj o poslovanju za 2017 godinu uz konsolidovani – 1 deo

Potpisani godišnji izveštaj o poslovanju za 2017 godinu uz konsolidovani – 2 deo

6.  Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja

7.  Odluka o usvajanju finansijskih izveštaj za 2017.g.

8.  Izveštaj revizora za redovan finansijski izveštaj za 2017.g.

9.  Odluka o usvajanju konsolidovanog  finansijskog izveštaja za 2017.g.

10.Izveštaj revizora za konsolidovani finansijski izveštaj za 2017.g.

11.Obaveštenje o pravima akcionara

12.Punomoćje za godišnju Skupštinu akcionara 26.11.2018

13. Formular za pismeno glasanje za godišnju skupštinu akcionara 26.11 2018

14.CV Nemanja Petrović

Ponovljena godišnja sednica SKUPŠTINE AKCIONARA za 2018.god.

(08.10.2018.)

Poštovani akcionari,

Ponovljena godišnja sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 09.11.2018. godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“, sa početkom u 12,00 časova.

Dokumenta koja prate održavanje ponovljene Skupštine akcionara možete preuzeti na linkovima u nastavku:

1.  Poziv za godišnju sednicu skupštine akcionara  Pupin Telecom AD za 2018

2.  Predlog odluka skupština

3.  Izveštaj o radu Nadzornog odbora Pupin Telecom AD u 2017. godini

4.  Godišnji izveštaj

5.  Potpisani godišnji izveštaj o poslovanju za 2017 godinu uz konsolidovani – 1 deo

Potpisani godišnji izveštaj o poslovanju za 2017 godinu uz konsolidovani – 2 deo

6.  Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja

7.  Odluka o usvajanju finansijskih izveštaj za 2017.g.

8.  Izveštaj revizora za redovan finansijski izveštaj za 2017.g.

9.  Odluka o usvajanju konsolidovanog  finansijskog izveštaja za 2017.g.

10.Izveštaj revizora za konsolidovani finansijski izveštaj za 2017.g.

11.Obaveštenje o pravima akcionara

12.Punomoćje za godišnju skupštinu akcionara za  9.11.2018

13.Formular za pismeno glasanje za skupštinu akcionara za  09.11 2018

14.CV Nemanja Petrović

Izveštaj sa ponovljene godišnje sednice Skupštine akcionara održane 14.09.2018

(17.09.2018)                         Poštovani akcionari,

Godišnja sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održana je 14.09.2018. godine. Ponovljena sednica Skupštine akcionara održaće se 02.10.2018. godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD. u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“, sa početkom u12,00 časova.

 

Na sledećem linku možete videti izveštaj o bitnom događaju:

Izveštaj o bitnom događaju

 

Ponovljena godišnja sednica SKUPŠTINE AKCIONARA za 2018.god.

(10.08.2018.)

Poštovani akcionari,

Ponovljena godišnja sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 14.09.2018. godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD. u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“, sa početkom u 12,00 časova.

Dokumenta koja prate održavanje ponovljene Skupštine akcionara možete preuzeti na linkovima u nastavku:

 

1.  Poziv za godišnju sednicu skupštine akcionara Pupin Telecom AD za 2018.g.

2.  Predlog odluka skupština

3.  Izveštaj o radu Nadzornog odbora Pupin Telecom AD u 2017. godini

4.  Godišnji izveštaj

5.  Potpisani godišnji izveštaj o poslovanju za 2017 godinu uz konsolidovani – 1 deo

Potpisani godišnji izveštaj o poslovanju za 2017 godinu uz konsolidovani – 2 deo

6.  Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja

7.  Odluka o usvajanju finansijskih izveštaj za 2017.g.

8.  Izveštaj revizora za redovan finansijski izveštaj za 2017.g.

9.  Odluka o usvajanju konsolidovanog  finansijskog izveštaja za 2017.g.

10.Izveštaj revizora za konsolidovani finansijski izveštaj za 2017.g.

11.Obaveštenje o pravima akcionara

12.Punomoćje za godišnju skupštinu akcionara za 2018.g.

13.Formular za pismeno glasanje za skupštinu akcionara za 2018.g.

14.CV Nemanja Petrović

Zvanični sajt Pupin Telecom AD