SIKUB – Sistem za daljinsku kontrolu i upravljanje brojilima električne energije

Osnovna namena sistema SIKUB je daljinska kontrola i upravljanje brojilima električne energije koja se koriste u elektrodistributivnoj mreži. Sistem SIKUB omogućava i upravljanje potrošnjom električne energije.
Sistem je koncipiran kao višeslojni mrežni sistem koji se sastoji od višenamenskih potrošačkih brojila električne energije sa PLC modulom za eksternu komunikaciju, koncentratora  smeštenih u distributivnim trafo stanicama i kontrolnog centra  smeštenog u Kontrolnom centru Elektrodistribucije.

ARHITEKTURA SISTEMA

 • KONTROLNI CENTAR
 • KONCENTRATOR
 • PLC MODEM I BROJILA

KONTROLNI CENTAR

ARHITEKTURA:

 • Server sistema;
 • Server baze podataka;
 • Radne stanice – terminali;
 • Jedinica neprekidnog napajanja;
 • GPRS modemi za spregu sa mrežom koncentratora.

FUNKCIJE:

 • Prikupljanje podataka sa koncentratora
 • Automatsko prikupljanje i memorisanje podataka o Izmerenim veličinama sa svih koncentratora;
 • Daljinsko programiranje brojila
 • Daljinsko programiranje tarife,
 • Daljinsko postavljanje datuma i vremena na koncentratorima i brojilima;
 • Daljinsko uključenje/isključenje potrošača
 • Kreiranje izveštaja
 • Dnevni izveštaj o stanju mreže;
 • Evidencija svih isključenih potrošača;
 • Bilans energije.

ARHITEKTURA KONCENTRATORA

 • Osnovne komponente koncentratora:
 • Komunikacioni kontroler
 • PLC modem
 • GPRS modem

Osnovne komponente komunikacionog kontrolera

 • Procesor MPC860TZP
 • Memorija SDRAM, FLASH, EPROM.

Interfejsi:

 • RS485/RS232 ka brojilu merne grupe
 • RS232 ka host računaru
 • 100/10Mb/s Eternet

OSNOVNE FUNKCIJE KONCENTRATORA

 • Automatsko prikupljanje i memorisanje podataka sa svih brojila period prikupljanja podataka max 60min, period čuvanja u koncentratoru min 72 h;
 • Automatsko prikupljanje i memorisanje podataka sa izabranih brojila (grupe brojila) period prikupljanja podataka max 60min; period čuvanja u koncentratoru min 72 h;
 • Automatsko prikupljanje i memorisanje podataka sa svih brojila o dnevnoj potrošnji; period čuvanja u koncentratoru min 72 h;
 • Automatsko prikupljanje i memorisanje podataka sa svih brojila o mesečnoj potrošnji; period čuvanja u koncentratoru min 12 meseci;
 • Prikupljanje i prosleđivanje Centru upravljanja trenutnih vrednosti izmerenih veličina i parametara brojila;
 • Podešavanje parametara brojila.

KARAKTERISTIKE KOMUNIKACIJE
PRENOS PODATAKA:

 • Od potrošačkog brojila do koncentratora pomoću PLC modema putem postojeće NN distributivne mreže.
 • Od kontrlnog centra do koncentratora pomću GPRS modema putem mobilne telefonske mreže.

 

GPRS

 • IP komunikacija koncentrator-kontrolni centar,
 • moguća ethernet nadogradnja,
 • GPRS modem DKTSky 200 (isporučenih preko 15.000 jedinica),
 • QUAD-band 850/900/1800/1900 Mhz,
 • GPRS multi-slot klasa 10,
 • prijem do 57,6 Kb/s, predaja do 28,8 Kb/s,
 • osetljivost – 107 dBm,
 • proširen temperaturni opseg -30°C do +80°C,
 • izlazna snaga: Klasa 4 (2W); Klasa 1 (1W).

 

 • PLC
 • YITRAN IT800D modem čip,
 • DCSK modulacija proširenog spektra,
 • CENELEC A/B,
 • CSMA/CA sa specifičnim back-off algoritmom,
 • FEC i CRC-16,
 • brzina komunikacije do 2,5 Kb/s,
 • proširen temperaturni opseg od -40°C do +85°C,
 • maksimalna snaga 3W,
 • sigurno i dokazanao rešenje u praksi.

Elektromagnetna kompatibilnost:

 • Otporan na niskofrekventno zračenje koje se javlja u trafo stanicama

APV – automatsko praćenje vozila

APV (Automatsko Praćenje Vozila) je sistem koji omogućava daljinsko lociranje i satelitsko praćenje mobilnih objekata u zemlji i inostranstvu putem GPS (Global Positioning System) i GPRS/GSM (General Packet Radio Service) tehnologije. Podaci o mobilnom objektu se šalju u Kontrolni Centar preko GSM mreže ili Interneta. Ovim sistemom moguće je pratiti položaj automobila, kamiona, autobusa, čamaca, brodova i drugih mobilnih objekata i locirati položaj sa tačnošću od nekoliko metara.

ŠTA NUDI  APV SISTEM

Pozicija vozila:

 • geografska dužina i širina, nadmorska visina, vreme, mesto, ulica, broj, podaci o satelitima čiji su signali kalkulisani.

Status vozila:

 • uključenje motora, pokretanje vozila, brzina kretanja, pravac kretanja, napon akumulatora.

Alarm

 • relejni izlaz omogućava daljinsko aktiviranje alarma na vozilu,
 • dojava alarma na mobilni telefon i mogućnost blokade rada motora,
 • alarm taster.

FUNKCIJE

 • Stalna veza kontrolnog centra sa vozilima;
 • Praćenje vozila u realnom vremenu putem interneta;
 • Obezbeđenje tehničke podrške i nadzora u toku 24 h;
 • Planiranje putanje vozila i smanjenjke troškova;
 • Prenos podataka o vozilu (periodično ili trenutno, na zahtev);
 • Istorija kretanja vozila putem interneta.

Korisnik bira kriterijume po kojima dobija podatke:

 • u pravilnim vremenskim intervalima,
 • promena položaja vozila za unapred zadato rastojanje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Quad Band GSM modul Telit GE863-GPS sa 20-kanalnim SiRF Star III GPS prijemnikom;
GPRS klase 10;

 • Unutrašnja memorija 1MB;
 • 5 digitalnih ulaza
 • 4 digitalna izlaza + 1 relejni izlaz;
 • 2 interna + 2 eksterna analogna ulaza;
 • Programiranje preko GPRS veze (OTA);
 • Programiranje preko ugrađenog RS232 interfejsa (lokalno);
 • Mogućnost priključenja na napone u opsegu 9-28V;
 • Unutrašnje napajanje litijum-jonskom baterijom 3,8V (samostalnost duža od 7dana);
 • Priključenje na napon 9 V-28 V;
 • Čvrsto aluminijumsko kućište 105x80x30 mm;
 • Temperaturni opseg od -25C do +75C;

Na digitalne ulaze mogu biti priključeni senzori:

 • prekidački senzor otvorenih vrata i priključaka,
 • panik taster,
 • detektor dima,
 • kontakt brava,
 • relejni izlaz alarma vozila.

 

DKTSky2xx – GSM/GPRS modemi

Kompaktni GSM/GPRS modemi za različite tipove bežičnih aplikacija:

 • Povezivanje uređaja serijskim / USB portom sa GPRS mrežom;
 • Omogućava pristup internetu sa lokacija na kojim nema telefonske mreže;
 • Umrežene kamere;
 • Sistemi obezbeđenja;
 • Data loggers, PLCs, RTUs, HMIs;
 • Semafori i meteorološke stanice;
 • Provera kreditnih kartica, POS, ATM.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MODEMA DKTSky 200

MOGUĆNOSTI:

 • Četiri opsega E-GSM 850/900/1800/1900 MHz;
 • GPRS: multislot klase 10, MS klase B;
 • Izlazna snaga: Klase 4 (2W) @ 850/900 MHz, Klase 1 (1W) @1800/1900 MHz
 • 1 RS-232 (DB-9) serijski port;
 • Eksterna antena: (50 Ohm, 900/1800/1900 MHz);
 • Sat realnog vremena;
 • Napajanje: 8.1-8.5VAC, 50-60 Hz (preko adaptera)
 • Potrošnja: 0.5 A;
 • Dimenzije: 105x80x30 mm,
 • Težina: 210±5 g.

SMS:

 • MO/MT i Cell Broadcast SMS poruke

FAX:.

 • Grupe 3, klase 1.

INTERFEJSI:

 • RS232 (DB-9 konektor) DCE;
 • Audio mono konektor za napajanje;
 • Eksterna antena (SMA);
 • Mini-SIM čitač karice (interni);
 • Status LED dioda;
 • ON/OFF dugme.

PODACI:

 • Circuit Switched Data (CSD) do 14,4 KBps;
 • GPRS klase 10 do 115 KBps;
 • Kodne šeme CS1 do CS4;
 • PBCCH podrška.

ATESTI  …………….. • RSO

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MODEMA DKTSky 201

MOGUĆNOSTI:

 • Četiri opsega E-GSM 850/900/1800/1900 MHz
 • GPRS: multislot klase 10, MS klase B
 • Izlazna snaga: Klase 4 (2W) @ 850/900 MHz, Klase 1 (1W) @1800/1900 MHz
 • 1 USB ( USB – B) port
 • Eksterna antena: (50 Ohm, 900/1800/1900 MHz)
 • Sat realnog vremena
 • Napajanje: 8.1-8.5VAC, 50-60 Hz (preko adaptera)
 • Potrošnja: 0.5 A
 • Dimenzije: 105x80x30 mm
 • Težina: 210±5 g

SMS:

 • MO/MT i Cell Broadcast SMS poruke

FAX:

 • Grupe 3, klase 1

INTERFEJSI:

 • USB 1.1 i 2.0 (USB-B konektor)
 • Audio mono konektor za napajanje
 • Eksterna antena (SMA)
 • Mini-SIM čitač karice (interni)
 • Status LED dioda
 • ON/OFF dugme

PODACI:

 • Circuit Switched Data (CSD) do 14,4 KBps
 • GPRS klase 10 do 115 KBps
 • Kodne šeme CS1 do CS4
 • PBCCH podrška

SOFTVER:…….• Drajver instaliran
ATESTI………….• RSO

 

DKTSky3xx – GPRS terminali za očitavanje fiskalnih kasa

DKTSky 310

Kompaktan GSM/GPRS uređaj namenjen za povezivanje fiskalnih kasa sa FTP serverom Poreske uprave, umreženim kamerama  i sistemima obezbeđenja.
MOGUĆNOSTI

 • Četiri opsega E-GSM 850/900/1800/1900 Mhz;
 • GPRS: multislot klase 10;  MS klase 10;
 • Izlazna snaga:  Klase 4 (2W)@ 850/900 Mhz, Klase 1 (1W)@1800/1900 Mhz.
 • 16-bitni Flash mikrokontroler sa 128K FLASH i 8K RAM memorijom;
 • 8Mbitna eksterna FLASH memorija;
 • 3 RS232 serijska porta (2 RJ11 i 1 RJ45);
 • Jedan I²C interfejs (RJ45);
 • Eksterna antena:(50 Ohm, 900/1800/1900 Mhz);
 • Sat realnog vremena;
 • Napajanje: 8.1 – 8.5VAC, 50-60 Hz;
 • Potrošnja: 0.5A;
 • Dimenzije: 105x80x30 mm;
 • Težina: 210±5g.

SMS

 • MO/MT i Cell Broadcast SMS poruke.

FAX

 • Grupe 3, Klase 1.

INTERFEJSI

 • 3 RS232 serijska porta (2 RJ11 and RJ45) ;
 • Jedan I²C interfejs;
 • Audio mono konektor za napajanje;
 • Eksterna antena (SMA);
 • Mini – SIM čitač kartice (interni);
 • 1 GSM status LED dioda;
 • 3 GPRS status LED diode;

PODACI

 • Circut Switced Data (CSD) do 115 Kbps;
 • GPRS klase 10;
 • Kodne šeme CS1 to CS4;
 • PBCCH podrška;

SOFTVER
Odgovarajući drajver instaliran za različite tipove fiskalnih kasa (opciono).
ATEST
RSO.

DKTSky 320

Kompaktan GSM/GPRS uređaj namenjen za povezivanje različitih RS485 uređaja sa FTP serverom.
MOGUĆNOSTI

 • Četiri opsega E-GSM 850/900/1800/1900 Mh;
 • GPRS: multislot klase 10;  MS klase 10;
 • Izlazna snaga: Klase 4 (2W)@ 850/900 Mhz, klase 1 (1W)@1800/1900 Mhz;
 • 16-bitni Flash mikrokontroler sa 128K FLASH i 8K RAM memorijom;
 • 8Mbitna eksterna FLASH memorija;
 • 3 RS232 serijska porta (2 RJ1 i 1 RJ45);
 • Jedan I²C interfejs (RJ45);
 • Eksterna antena: (50 Ohm, 900/1800/1900 Mhz);
 • Sat realnog vremena;
 • Napajanje: 8.1 – 8.5VAC, 50-60 Hz;
 • Potrošnja: 0.5A;
 • Dimenzije: 105x80x30 mm ;
 • Težina: 210±5g .

SMS

 • MO/MT i Cell Broadcast SMS poruke.

FAX

 • Grupe 3, Klase 1.

INTERFEJSI

 • RS485 serijski port (RJ11);
 • Jedan I²C interfejs;
 • Audio mono konektor za napajanje;
 • Eksterna antena (SMA);
 • Mini – SIM čitač kartice (interni);
 • 1 GSM status LED dioda;
 • 3 GPRS status LED diode;

PODACI

 • Circut Switced Data (CSD) do 115 Kbps;
 • Kodne šeme CS1 to CS4;
 • PBCCH podrška.

SOFTVER
Odgovarajući drajver instaliran za različite tipove fiskalnih kasa (opciono).
ATEST RSO.

Održavanje i tehnička podrška

Održavanje, odnosno tehnička podrška objektima u eksploataciji  (telekomunikacioni sistemi i mreže) vrši se po principu 24/7

 • Tehnička podrška obuhvata:
 • Redovan preventivni pregled
 • Servisno održavanje alarmnih stanja
 • Nadzor sa udaljene lokacije
 • Izlazak servisne ekipe na teren
 • Ažurno vođenje baze podataka o sistemu i izvršenom servisu

U svom radu servis primenjuje legalne softverske alate i savremene instrumente.

Strukturno kabliranje

Strukturno kabliranje predstavlja instalaciju kablova (žičanih i optičkih), mrežnog sastava višestruke namene izvedenih kao jedinstveni sistem ili kao više podsistema u jednom ili više objekata sa mogućnošću povezivanja u zajedničku celinu.
Pravilno osmišljen i isprojektovan strukturni kablovski sistem, instaliran u skladu sa važećim svetskim standardima, omogućava prenos podataka velikim brzinama, prenos upravljačkih signala, govora i slike, tako da na njega možete pored računara povezati i IP telefone, IP kamere za video nadzor, sistem za kontrolu prisupa i evidenciju radnog vremena ili integrisati sve sisteme automatskog upravljanja u svojoj poslovnoj zgradi (klimatizacija, osvetljenje, protiv požarni i protiv provalni sistem …).

Elementi SK su:

 • Instalacioni kablovi (bakarni i optički)
 • Telekominikacione utičnice
 • Konektori (RJ-45)
 • Spratni razdelnici (patch paneli)
 • Prespojni (patch) kablovi

Telekomunikacioni ormari

PUPIN TELECOM AD poseduje znanje, iskustvo i opremu da korisniku ponudi:

 • Projektovanje SKS
 • Montažu
 • Dokumentovanje izvedenog stanja
 • Merenje karakteristika i testiranje
 • Projektovanje se vrši prema standardima  za SKS.
 • Ugrađuje se oprema autorizovanih proizvođača  R&M i Nexans.
 • PUPIN TELECOM AD  je  1997.god. izgradio prvi strukturni kablovski sistem (SKS).

Zvanični sajt Pupin Telecom AD