Arhive kategorija: Vesti

IZVEŠTAJ SA XXX. GODIŠNJE SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA PUPIN TELECOM AD

(03.07.2019.)

Poštovani akcionari,

Trideseta godišnja sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održana je 28.06.2019. godine, u sedištu kompanije PUPIN TELECOM AD u Beogradu-Zemunu.

Na Skupštini akcionara ukupno je učestvovalo 0 glasova (akcija) akcionara.

Ponovljena sednica Skupštine akcionara je zakazana za 15-07-2019 u 12h u sali „Milutin Milanković“ kompanije Pupin Telecom AD, Beograd-Zemun, Batajnički put br.23.

U prilogu možete pogledati Zapisnik sa održane godišnje Skupštine akcionara.

XXX. GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA PUPIN TELECOM AD

(28.05.2019.)

Poštovani akcionari,

Trideseta godišnja sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 28.06.2019. godine, u sedištu kompanije PUPIN TELECOM AD u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“, sa početkom u 12,00 časova.

Dokumenta koja prate održavanje sednice Skupštine akcionara možete preuzeti na linkovima u nastavku:

1) Poziv za XXX godišnju sednicu Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD 28.06.2019.
2) Predlog odluke XXX godišnje Skupštine akcionara
3) Zapisnik sa ponovljene XXIX sednice Skupštine akcionara
4) Punomoćje za glasanje
5) Formular za pismeno glasanje formular
6) cv – Borisav Krstić

XXIX. GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA PUPIN TELECOM AD

(24.12.2018.)

Poštovani akcionari,

Dvadeset deveta godišnja sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 24.01.2019. godine, u sedištu kompanije PUPIN TELECOM AD u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“, sa početkom u 12,00 časova.

Dokumenta koja prate održavanje sednice Skupštine akcionara možete preuzeti na linkovima u nastavku:

1) Poziv za skupštinu 24.01.2019
2) 3 2018 predlog odluka skupština
3) Izvestaj-o-radu-NO-Pupin-Telecom-AD-u-2017.godini
4) God- izvestaj
5) Izjava o primeni kodeksa korporat. upravljanja
6) Izveštaj revizije za redovan FI 2017
7) Izveštaj revizora za konsolidovani FI 2017
8) 3 PUNOMOCJE ZA 2019
9) 3Pismenoglasanje formular 2019
10) cv Nenad Dumitrašković
11) biografija Novica Vukašinović
12) Biografija_Marijana Vasiljevic
13) Biografija_Marina Vasilic