Arhive kategorija: Vesti

Ponovljena XXIII SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2015.god.

(01.07.2015.)

Poštovani akcionari,
S obzirom da redovna Sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD. zakazana za 30.06.2015. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma, zakazana je ponovljena Sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD. za četvrtak 16.07.2015 .godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD. u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“,  sa početkom u 15,00 časova.

Dopuna materijala za XXIII SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

(11.06.2015.) Poštovani akcionari,

Ovde možete preuzeti dopunu dokumenata koja prate održavanje XXIII SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA vezane za predloge kandidata za članove Nadzornog odbora.

Radne biografije kandidata za članove NO, formular i punomoćje za glasanje možete preuzeti na linkovima koji se nalaze u nastavku:

  1. Predlog akcionara Tender SA za člana NO je Zvonimir Janković (biografija)
  2. Predlozi akcionara M&V Investments, Marko Zornić, Nebojša Ćulibrk i Zdravko Dobrić za članove NO su: Darko Martinović (biografija) i Nebojša Ćulibrk (biografija)
  3. Punomoćje – formular
  4. Formular za pismeno glasanje

 

SUD DONEO REŠENJE O USVAJANJU UPPR

(05.06.2015.) Privredni sud u Beogradu, dana 25.05.2015. godine, na ročištu za Glavnu raspravu, doneo je rešenje kojim se potvrđuje usvajanje Unapred pripemljenog plana reorganizacije PUPIN TELECOM a.d. od 03.04.2015. godine, sa dopunom od 06.05. 2015 godine.

Rešenje (prva i poslednja strana) možete preuzeti ovde.

Kompanija PUPIN TELECOM a.d. se zahvaljuje svim svojim poveriocima i zaposlenima koji su joj ukazali poverenje i podržali Unapred pripremljeni plan reorganizacije glasanjem za njegovo usvajanje.

XXIII SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2015.god.

(29.05.2015.)

Poštovani akcionari,
Redovna sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD. održaće se 30.06.2015.godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD. u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“,  sa početkom u 15,00 časova.
Dokumenta koja prate održavanje XXIII SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA možete preuzeti na linkovima koji se nalaze dole:

1. Saziv za XXIII SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA – 30. 06. 2015.
2. Predlog dnevnog reda
3. Izvod iz Zapisnika XXII SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
4. Finansijski izveštaj za 2014
5. Izveštaj nezavisnog revizora
6. Godišnji izveštaj PUPIN TELECOM AD za 2014
7. Obaveštenje o pravima akcionara
8. Punomoćje – formular
9. Formular za pismeno glasanje