Profil

Zahvaljujući jasnoj i dugoročno orijentisanoj kadrovskoj politici, podsticanju kreativnosti, inovativnosti i poverenja i podršci sopstvenom razvoju, PUPIN TELECOM AD  je kompanija koja je sposobna da odgovori svim izazovima sadašnjosti i budućnosti. Prioritetni zadatak svih zaposlenih je povećanje produktivnosti i postizanje zadatog kvaliteta, a posebnu ulogu ima rukovodstvo u primeni sistema kvaliteta i stalnoj nadgradnji.
MISIJA

  • Saradnja sa domaćim institutima, naučnim institucijama i velikim svetskim proizvođačima koji su tehnološki lideri u svom domenu, a sa ciljem proširenja oblasti delovanja Kompanije.
  • Vrhunskom organizacijom, profesionalizmom, savremenom tehničkom opremljenoću i kvalitetom svojih proizvoda i usluga ispuniti očekivanja korisnika, akcionara i zaposlenih radnika.
  • Kreiranje i realizacija velikih projekata

VIZIJA

Stalnim usavršavanjem stručnog kadra i primenom novih tehnologija, osvajati tržište kvalitetnim proizvodima i uslugama,  zadržati lidersku poziciju u razvoju i proizvodnji komutacionih sistema i biti sinonim za kvalitet, pouzdanost i efikasnost.
CILj

Tržišna afirmacija i unapređenje poslovnih procesa, uz dosledno pridržavanje najstrožijih standarda, primarni su ciljevi poslovne politike kompanije PUPIN TELECOM AD. Put ostvarenja tih ciljeva vodi kroz stalno proširenje oblasti delovanja i implementacija sistema menadžmenta kvalitetom koji odgovara zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008.
STRATEGIJA RAZVOJA KOMPANIJE
Reorganizacijom Kompanije povećati obim i efikasnost poslovanja, osnažiti položaj uglednog i pouzdanog partnera u zemlji i inostranstvu i izgraditi telekomunikacionu kompaniju budućnosti.

Zvanični sajt Pupin Telecom AD