Menadžment

Nadzorni odbor

  • Novica Vukašinović, predsednik Nadzornog odbora
  • Nenad Dumitrašković, član Nadzornog odbora
  • Marina Vasilić, član Nadzornog odbora
  • Borisav Krstić, član Nadzornog odbora

Izvršni odbor

  • Vladimir Lazović, dipl.inž.el., generalni direktor
  • Ljubica Turudić, dipl.inž.el., izvršni direktor

Zvanični sajt Pupin Telecom AD