Istorija

Fabrika PUPIN je osnovana 1947. godine Odlukom Vlade FNRJ u zgradi tadašnje remontne PTT radionice na Voždovcu sa 128 zaposlenih, mahom TT mehaničara i kvalifikovanih radnika.

Prvi proizvodi  PUPINA su bile telefonske CB centrale i elektromehanički telegrafski uređaji.

1952. godine, dolaskom prvih generacija elektroinženjera sa beogradskog Elektrotehničkog fakulteta, definiše se novi profil PUPIN-a i počinje intenzivno uvođenje elektronike. Pupin zadržava osnovnu orijentaciju – razvoj i proizvodnju telekomunikacionih uređaja – sa dominacijom telefonije, telegrafije i železničke signalizacije, koje je tadašnje i ne samo domaće tržište tražilo.
Sledi do 1960. period intenzivnog razvoja fabrike i prodora u oblasti radiotehnike, elektroakustike, signalizacije, merne elektronike i vojne opreme.
Snažnim razvojem proizvodnje u novo osvojenim oblastima elektronike i telekomunikacija, znatnim povećanjem broja inženjera i tehničara i nedostatkom potrebnog proizvodnog prostora došlo je do dislokacije pojedinih proizvodnih celina i osnivanja novih fabrika. 1970. godine PUPIN se seli na novu lokaciju u Zemun Polju.

 

OSNIVANjE NOVIH FABRIKA

Definisanje novih proizvodno-programskih aktivnosti zahtevalo je osnivanje novih fabrika u okviru Pupina:

 • Fabrika Pionir, nosilac razvoja radio komunikacija i elektronskih mernih instrumenata
  Fabrika Alata osnovana je 1963. u saradnji sa fabrikom Nikola Tesla iz Beograda
  Formirano je jezgro fabrike VF uređaja 1963. koja je potom formalno osnovana 1964. godine u Zemunu
 • Izdvajanjem programa Železničkih Signalnih Uređaja osnovana je 1968. fabrika FSU
 • Izdvajanjem programa kablovskog pribora osnovana je i izgrađena Fabrika Poliester na Kosovu 1972.
  Zajedničkim ulaganjem sa američkom firmom GTE 1980. osnovano je preduzeće za kućne digitalne telefonske centrale Pupin-GTE
 • Zajedničkim ulaganjem sa italijanskom firmom Italcom 1984. osnovano je preduzeće za javne digitalne telefonske centrale EI Pupin-Digitel
 • Zajedničkim ulaganjem sa francuskom firmom Alcatel 1990. osnovano je preduzeće za javne digitalne telefonske centrale Alcatel Pupin Jugoslavija.

 

RAZVOJNI PUT

PUPIN je stalno išao u korak sa tehnološkim dostignućima  i primenjujući ih kreirao proizvode koji su je svrstali u red vodećih proizvođača komutacione oprema. Nebrojeno puta PUPIN je bio nosilac inovativnih ideja i projekata, jednom rečju – bio je PRVI.

 • 1958. PUPIN je prvi u zemlji uveo tehniku štampanih veza i primenu tranzistora
 • 1966. u saradnji sa Institutom (IRITEL) osvojio prvu komercijalnu kućnu elektronsku telefonsku centralu
 • 1980. u saradnji sa firmom GTE ugrađena prva kućna digitalna telefonska centrala
 • 1985. u saradnji sa firmom Siemens u mrežu PTT uključena prva SPC telegrafska centrala
 • 1987. u saradnji sa firmom GTE puštena je u rad prva javna digitalna telefonska centrala
 • 1989. u saradnji sa firmom Siemens u puštena u rad prva javna mreža za prenos podataka – JUPAK
 • Proizveo i montirao preko 2.500 KEATC kućnih centrala
 • Proizveo i montirao u PTT mreži preko 2.500 sistema PCM 32/30
 • Proizveo preko 1.800.000 telefonskih aparata.
 • Na domaće tržište isporučeno oko 1.500.000 telefonskih priključaka iz zajedničkog poslovanja sa kompanijom Alcatel i  preko 400.000 priključaka telefonskih centrala iz sopstvenog razvojnog rešenja.

Pupin je takođe aktivno učestvovao u izgradnji proizvodnih kapaciteta. Za proširenje svojih aktivnosti i uvođenje novih savremenih tehnologija, prioritetno digitalnih komunikacija, Pupin je 1979, 1984. i 1986. izgradio nove objekte. Sada već raspolaže sa poslovnim prostorom od 24.000 kvm.
PERIOD INTEGRACIJE I DEZINTEGRACIJE

 

 • 1958. Pupine udružuje sa fabrikama „Nikola Tesla“ i „Avala“ iz Beograda sa kojima formira preduzeće „Belind“ (Beogradska elektronska industrija).
 • 1961/62 „Belind“ iz Beograda i „Zavodi RR“ iz Niša osnivaju „Elektronsku Industriju“ (EI) kao jedinstveni pravni entitet u kome Pupin gubi svojstvo pravnog lica kao i ostale fabrike, članice EI.
 •  1972.na osnovu „Zakona o udruženom radu“ dolazi do stvaranja OOUR-a, tako da Pupin ponovo postaje pravni subjekt kakav ostaje do danas, iako je organizaciono pripadao Radnoj Organizaciji Telekomunikacije (ROT) sa sedištem u Beogradu, a u okviru Složene Organizacije Udruženog Rada EI (SOUR EI).
 • 1991. tadašnji SOUR EI pokreće inicijativu da se SOUR EI transformiše u holding organizaciju i traži da mu bivši OOUR-i, sada preduzeća, prenesu u vlasništvo svoju imovinu. Nedefinisani međusobni odnosi utiču da veći broj preduzeća odustaje od takvog načina udruživanja, među kojima i Pupin, koji potom vrši unutrašnju transformaciju i formira Pupin – holding kompaniju sa osam društava.
 • U cilju postizanja boljih poslovnih rezultata i efikasnijeg poslovanja, Pupin je uvođenjem savremene poslovne organizacije i upravljanja, izvršio sopstvenim prestruktuiranjem u PUPIN TELECOM AD kao holding organizaciju koja u svom okviru ima osam društava koja pokrivaju sve oblasti digitalnih komunikacija, signalne tehnike… Sa francuskom firmom Alcatel osnovao je zajedničko preduzeće za proizvodnju i plasman digitalnih telefonskih centrala pod imenom: ALCATEL PUPIN JUGOSLAVIJA d.o.o.

Zvanični sajt Pupin Telecom AD