Kompanija

Kompanija PUPIN TELECOM AD već više od 60 godina s ponosom nosi ime jednog od najvećih srpskih naučnika i pronalazača. Trudeći se da ga opravda, stalno je išla u korak s tehnološkim dostignućima i primenjujući najsavremenije tehnologije kreirala proizvode koji su je svrstali u red vodećih proizvođača komunikacione opreme.

Oblasti delovanja su:

  • Razvoj, proizvodnja, instalacija i održavanje komutacionih sistema i uređaja, signalnih uređaja i telemenadžment sistema za daljinski nadzor i upravljanje
  • Izgradnja i održavanje pristupnih TT mreža, kablovskih distributivnih sistema, optičkih spojnih puteva,  FTTx i strukturnih  kablovskih mreža
  • Izgradnja, sistemska integracija i podrška za provajderske i korporativne mreže za prenos data, voice & video servisa u saradnji sa vodećim networking kompanijama (Cisco, Juniper , ALU, R&M, Zhone, Omnitron..)
  • Projektovanje telekomunikacionih mreža i sistema i tehnička kontrola glavnih projekata
  • Proizvodnja višeslojnih štampanih ploča (SMT i TH tehnologija), kablovskih sklopova, konektorskih sklopova, specifičnih alata i pribora, spoljnih ormana za KDS, poštu i gas.

Zvanični sajt Pupin Telecom AD