Reference

 • Javne digitalne telefonske centrale DKTS – 400.000 ekvivalentnih linija
 • Kućne centrale, poslovni komunikacioni sistemi KATC i OMNI PCX 250.000 linija
 • PCM terminali 75.000 kanala
 • PCM 4 nekoliko stotina
 • Telefoni 1.800.000 kom
 • Telefonske garniture 156.000
 • Telefonske govornice 9.000 kom
 • Teleks centrale (međunarodna, tranzitna i krajnja)
 • Telegrafski multiplekseri TDM 4650 – 2.500 kanala
 • JUPAK (X.25) mreža u 20 gradova Srbije, Crne Gore i Makedonije, 1989.g JUPAK-2, u 6 gradova Srbije, 1996.g. Frame Relay, JUPAK proširenje u 17 gradova (23 čvora) Srbije i kasnija proširenja
 • MAN-Gigabit Ethernet mreža Telekoma Srbije
 • Više hiljada bakarnih i optičkih razdelnika (preko 1.000 objekata za Telekom Srbija a.d.)
 • KDS – 30.000 Home passed
 • Javne telefonske centrale Alcatel E-10 – 1.500.000 linija, SDH sistemi, ADSL – (mešovito preduzeće Alcatel-Lucent Pupin Srbija)

KOMUTACIONI SISTEMI

 • GTD – 5C – 5 objekata projektovanje, montiranje, ispitivanje, puštanje u rad
 • Linea UT-20 – 2 objekta projektovanje, montiranje, ispitivanje, puštanje u rad
 • DKTS – 425 740 ekvivalentnih linija u 445 objekata
 • DKTS 20 – 298 objekata
 • DKTS 30 – 147 objekata projektovanje, montiranje, ispitivanje, puštanje u rad
 • ALCATEL 1000 E100 – Preko 1 000 000 ekvivalentnih linija ( 100 objekata) montiranje, ispitivanje, puštanje u rad

PRISTUPNE  TT MREŽE

 • REKONSTRUKCIJA I IZGRADNjA NEDOSTAJUĆE MREŽE – 9 objekata ukupnog kapaciteta 13140 parica
 • IZGRADNjA PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE I KDS – 21 objekat ukupnog kapaciteta 16680 parica
 • REKONSTRUKCIJA I IZGRADNjA PRISTUPNE MREŽE – 3 objekta ukupnog kapaciteta 3600 parica
 • IZGRADNjA PRISTUPNE TT MREŽE – 9 objekata ukupnog kapaciteta 15200 parica
 • REKONSTRUKCIJA TT MREŽE – 2 objekta ukupnog kapaciteta 13200 parica
 • IZGRADNjA RAZVODNE (PODZEMNE I VAZDUŠNE) I PRISTUPNE MREŽE – 3 objekta ukupnog kapaciteta 2100 parica
 • GLAVNI PROJEKAT I PROJEKAT IZVEDENOG STANjA – 2 objekta, 4 TT mreže, ukupnog kapaciteta 4030 parica
 • PROJEKAT IZVEDENOG STANjA – 2 objekta, 14 TT mreža, ukupnog kapaciteta 7820 parica

OPTIČKI SPOJNI PUTEVI SISTEMA PRENOSA

 • IZGRADNjA OPTIČKIH SPOJNIH PUTEVA – na 19 relacija, ukupnog kapaciteta 640 optičkih vlakana
 • IZGRADNjA PRIVODA OPTIČKOG KABLA – za 5 objekata, ukupnog kapaciteta 84 optičkih vlakana
 • IZGRADNjA PRIVODA KOAKSIJALNOG KABLA – izgradnja sistema prenosa 34Mb/s za 1 objekat
 • REKONSTRUKCIJA SPOJNIH PUTEVA – sa sistemom prenosa LE2SYM po paricama VF simetričnog kabla za 1 objekat
 • IZGRADNjA DIGITALNOG RR SISTEMA PRENOSA 4X2Mb/s – na 3 relacije

IZVEDENI RADOVI NA IZGRADNJI  KDS MREŽA

Objekti

 • Kablovsko Distributivni Sistem KDS Tošin Bunar,Beograd, kapaciteta 18000 HP
 • Kablovsko Distributivni Sistem KDS TK Centar,Beograd, kapaciteta 2500 HP
 • Kablovsko Distributivni Sistem KDS Crvenka, kapaciteta 3500 HP, radovi u toku
 • Kablovsko Distributivni Sistem KDS Soko Banja, kapaciteta 4000 HP, radovi u toku

MEĐURAZDELNICI

 • Međurazdelnik “Franš”, kapacitet optičke mreže 288 optičkih vlakana
 • Međurazdelnik “Ušće”, kapacitet optičke mreže 672 optičkih vlakana
 • Međurazdelnik “Novi Beograd”, kapacitet optičke mreže 672 optičkih vlakana

SEMAFORSKA SIGNALIZACIJA

 • Kontroleri ( 1.750 raskrsnica opremljeno Pupinovim uređajima)
 • Lanterne (45.000 komada instalirano u zemlji i inostranstvu)
 • Ekološki semafor
 • Nadzor i upravljanje semaforskom  signalizacijom (instalirano u Sekretarijatu za saobraćaj grada Beograda)
 • Govorni uređaji za slepa i slabovida lica

Zvanični sajt Pupin Telecom AD