GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2018.god.

(09.05.2018.)

Poštovani akcionari, GODIŠNJA SEDNICA Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 11.06.2018.godine

 

Poštovani akcionari,

GODIŠNJA SEDNICA Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 11.06.2018. godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD. u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“, sa početkom u 12,00 časova.

Dokumenta koja prate održavanje Skupštine akcionara možete preuzeti na linkovima u nastavku:

1.  Poziv za godišnju sednicu skupštine akcionara Pupin Telecom AD za 2018.g.

2.  Predlog odluka za skupštinu

3.  Izveštaj o radu Nadzornog odbora Pupin Telecom AD u 2017. godini

4.  Godišnji izveštaj

5.  Potpisani godišnji izveštaj o poslovanju za 2017 godinu uz konsolidovani – 1 deo

Potpisani godišnji izveštaj o poslovanju za 2017 godinu uz konsolidovani – 2 deo

6.  Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja

7.  Odluka o usvajanju finansijskih izveštaj za 2017.g.

8.  Izveštaj revizora za redovan finansijski izveštaj za 2017.g.

9.  Odluka o usvajanju konsolidovanog  finansijskog izveštaja za 2017.g.

10.Izveštaj revizora za konsolidovani finansijski izveštaj za 2017.g.

11.Obaveštenje o pravima akcionara

12.Punomoćje za godišnju skupštinu akcionara za 2018.g.

13.Formular za pismeno glasanje za skupštinu akcionara za 2018.g.