GODIŠNJA SEDNICA Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD za 2017.g.

(05.10.2017.)       Poštovani akcionari, ponovljena GODIŠNJA SEDNICA Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 26.10.2017.godine.

 

 

 

Poštovani akcionari,

Ponovljena GODIŠNJA SEDNICA Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 26.10.2017. godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD. u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“, sa početkom u 12,00 časova.

Dokumenta koja prate održavanje Skupštine akcionara možete preuzeti na linkovima u nastavku:

1.  Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara 26.10.2017

2.  Obaveštenje o pravima akcionara

3.  Predlog odluka Skupštine akcionara

4.  Godišnji izveštaj PUPIN TELECOM AD za 2015. godinu

5.  Godišnji izveštaj PUPIN TELECOM AD za 2016. godinu

6.  Izveštaj revizora za 2015.god

7.  Izveštaj revizora za 2016.god

8.  Izveštaj revizora konsolidovani za 2014

9.  Izveštaj revizora konsolidovani za 2014 – napomene

10.Izveštaj revizora konsolidovani za 2015.god

11.Izveštaj revizora konsolidovani za 2016

12.Poslovnik o radu Skupštine

13.Punomoćje za Skupštinu 26.10. 2017.god

14.Formular za pismeno glasanje za Skupštinu 26.10.2017.

15.Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara

16.Prilog – formular za nesaglasne akcionare 2017.

17.Biografija Radisav Čučulanović