GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2017.god.

(03.08.2017.)

Poštovani akcionari, GODIŠNJA SEDNICA Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 04.09.2017.godine

 

 

 

Poštovani akcionari,

GODIŠNJA SEDNICA Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 04.09.2017. godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD. u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“, sa početkom u 13,00 časova.

Dokumenta koja prate održavanje Skupštine akcionara možete preuzeti na linkovima u nastavku:

1.  Poziv za godišnju sednicu skupštine akcionara 04.09.2017

2.  Obaveštenje o pravima akcionara

3.  Predlog odluka Skupštine akcionara

4.  Godišnji izveštaj PUPIN TELECOM AD za 2015. godinu

5.  Godišnji izveštaj PUPIN TELECOM AD za 2016. godinu.doc

6.  Izveštaj revizora za 2015.god

7.  Izveštaj revizora za 2016.god

8.  Izveštaj revizora konsolidovani za 2014

9.  Izveštaj revizora konsolidovani za 2014 – napomene

10.Izveštaj revizora konsolidovani za 2015.god

11.Izveštaj revizora konsolidovani za 2016

12.Poslovnik o radu skupštine

13.Punomoćje za Skupštinu 2017.god

14.Formular za pismeno glasanje