VANREDNA PONOVLJENA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2017.god.

(11.05.2017.)

Poštovani akcionari,

VANREDNA PONOVLJENA SEDNICA Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 25.05.2017. godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD. u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“, sa početkom u 12,00 časova.

Dokumenta koja prate održavanje Vanredne ponovljene sednice  Skupštine akcionara možete preuzeti na linkovima u nastavku:

  1. Izveštaj sa VANREDNE SEDNICE Skupštine akcionara održane 10.05.2017.god.
  2. Saziv VANREDNE SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA – maj 2017. god.
  3. Obaveštenje o pravima akcionara
  4. Predlog kandidata za članove NO
  5. Poslovne biografije kandidata za članove NO
  6. Formular za pismeno glasanje
  7. Punomoćje – formular