VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2017.god.

(18.04.2017.)

Poštovani akcionari,

VANREDNA SEDNICA Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 10.05.2017. godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD. u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“, sa početkom u 12,00 časova. Ukoliko se zakazana sednica akcionara ne održi, ponovljena sednica se zakazuje za 25.05.2017. godine u 12,00 časova.

Dokumenta koja prate održavanje Vanredne sednice  Skupštine akcionara možete preuzeti na linkovima u produžetku:

  1. Saziv VANREDNE SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA – maj 2017. god.
  2. Obaveštenje o pravima akcionara
  3. Predlog kandidata za članove NO
  4. Poslovne biografije kandidata za članove NO
  5. Formular za pismeno glasanje
  6. Punomoćje – formular