MPU – Multifunkcionalni pristupni uređaji

MPU je Multifunkcionalni Pristupni uređaj kapaciteta do 512 korisinika. Omogućava konekciju krajnjih korisnika na javnu digitalnu telefonsku centralu bilo kog proizvođača. Podržava protokol V5.2. Instalira na mestu razdvajanja distributivne mreže u razvodnu mrežu.

MPU omogućava operaterima

  • Bolja iskorišćenost postojeće mreže;
  • Povećanje broja pretplatnika;
  • Zamena zastarele opreme uz minimalna ulaganja;

Ponuda novih servisa i funkcija:

  • internet offload,
    širokopojasni pristup Internetu,
    migracija sa TDM na Paketski prenos.

MPU je atestiran za upotrebu u nacionalnoj Telekomunikacionoj mreži. Atest je izdala Z JPTT.

Koncentracija saobraćaja – Saobraćaj postojećih i novih korisnika se multipleksira i do nadređenog sistema se prenosi po znatno manjem broju parica nego što je to bio slučaj pre instaliranja MPU-a;

VoIP – Deo korisnika se može preusmeriti na podsklop koji klasičan 64 kb/s kanal mapira u VoIP pakete i tako se transportuje do paketske mreže bilo preko Fast Etherneta bilo preko rezervisanih n x 64 kb/s kanala;

RAS – Korisnici koji koriste modemski pristup do Internet provajdera se preusmeravaju na IP mrežu rasterećujući transportne puteve po PSTN mreži. Ovaj put može biti ili Fast Ethernet ili rezervisanih n x 64 kb/s kanala;

IP DSLAM – MPU ima mogućnost da korisnicima ponudi brzu (do 10 Mb/s) ADSL vezu direktno ka Internetu preko Fast Etherneta ili preko rezervisanih n x 64 kb/s kanala čime se gubi potreba za ATM mrežom.

PRENOS:

4 x E1 G703
SIGNALIZACIJA: ETSI V5.2

RUKOVANJE:

Lokalno: RS232 i/ili Eternet
Udaljeno: HDLC preko rezervisanog 64kbps kanala

KUĆIŠTE:

Za 512 korisnika: 2000x600x600mm
Za 256 korisnika: 1000x600x600mm
Kućište uključuje: opremu, AC/DC konvertor, baterije i MDF

INSTALACIJA:

U prostoriji operatera
U bilo kojoj prostoriji u blizini korisnika
U kontejneru za spoljnu instalaciju

NAPAJANjE:

220V AC
Rezervno napajanje

INTERFEJSI:

Analogni Z interfejs
ISDN-BRI
ISDN-BRI + DDA
ADSL
– 4 x E1 (120 64kb/s ch)
– Eternet: 100BT