Izveštaj sa Ponovljene XXIV SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2016. god.

(28.07.2016.)

Poštovani akcionari,

Ponovljena Skupština akcionara PUPIN TELECOM AD. Beograd, Batajnički put br.23, zakazana za 22.07.2016. godine u 12h, u sali „Milutin Milankovi6“ nije održana zbog nedostatka kvoruma za glasanje po svim predloženim tačkama dnevnog reda.

Ovde možete pogledati IZVEŠTAJ sa Ponovljene XXIV SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2016. god.