Informacija o objavi javnog oglasa za ponovljenu prodaju poslovnog objekta

(20.06.2016.) Poštovani,

Postupajući po odredbama tačke 5.5. Izmenjenog korigovanog UPPR (Prodaja imovine) PUPIN TELECOM AD objavio je treći (ponovljeni) javni poziv za prodaju poslovnog objekta putem javne licitacije.

Javni poziv je objavljen u dnevnom listu „Danas“ dana 15.06.2016. godine.
Javna licitacija za prodaju zgrade aneksa održaće se u petak, 01.07.2016. godine u prostorijama PUPIN TELECOM AD, sa početkom u 11,00 časova.
Tekst oglasa možete pregledati ovde: Javni oglas za prodaju poslovnog objekta