Osiguranje i prenaponska zaštita linija

 

RAZDELNICI VS83 MODULAR – PRENAPONSKA ZAŠTITA
Obezbeđuje pouzdanu prenaponsku zaštitu osoblja i opreme

 • Osigurački moduli različitih nivoa zaštite
 • Jednostepena i fina dvostepena prenaponska zaštita
 • Osigurački moduli sa dvopolnim gasnim odvodnicima, sa i bez kratkospojnika za jednostepenu prenaponsku zaštitu
 • Osigurački moduli sa tropolnim gasnim odvodnicima i varistorima, odnosno brzim diodama za finu dvostepenu prenaponsku zaštitu
 • Gasni odvodnici LD, MD i HD
 • Postavlja se sa zadnje strane letvice tako da omogućava nesmetan prilaz letvici sa zadnje strane
 • Merenje, ispitivanje i preranžiranje se vrši bez skidanja zaštite
 • Primenljivost elemenata zaštite na svim rastavnim i priključnim letvicama

RAZDELNICI VS KOMPAKT – PRENAPONSKA ZAŠTITA
Obezbeđuje pouzdanu prenaponsku i prekostrujnu zaštitu osoblja i opreme

 • PRIMARNA ZAŠTITA – prenaponski osigurački moduli 1×2 i 5×2 primenljivi na svim priključnim i rastavnim letvicama VS kompakt
 • SEKUNDARNA ZAŠTITA – prekostrujni i kompleksni osigurači primenljivi na svim rastavnim letvicama VS kompakt
 • Postavlja se sa prednje strane letvice
 • Jednostavno postavljanje bez skidanja letvice sa kanala
 • Ranžiranje i ispitivanje bez skidanja zaštite
 • Primenljivost elemenata zaštite na svim tipovima letvica

Obezbeđuje pouzdanu prenaponsku zaštitu osoblja i opreme

 • Osigurački moduli različitih nivoa zaštite
 • Osigurački moduli sa dvopolnim gasnim odvodnicima sa i bez kratkospojnika
 • Osigurački moduli sa tropolnim gasnim odvodnicima sa i bez kratkospojnika
 • Gasni odvodnici LD, MD i HD
 • Postavlja se sa zadnje strane letvice tako da omogućava nesmetan prilaz letvici sa zadnje strane
 • Merenje, ispitivanje i preranžiranje se vrši bez skidanja zaštite
 • Primenljivost elemenata zaštite na svim rastavnim i priključnim letvicama
 • Više informacija možete naći ovde