XXIV SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2016.god.

(31.05.2016.)

Poštovani akcionari,
Redovna sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD. održaće se 30.06.2016.godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD. u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“,  sa početkom u 13,00 časova.
Dokumenta koja prate održavanje XXIV SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA možete preuzeti na linkovima koji se nalaze dole:

1. Saziv za XXIV SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA – 30. 06. 2016.
2. Predlog dnevnog reda
3. Izveštaj revizora konsolidovani Pupin 2014
4. Godišnji izveštaj PUPIN TELECOM AD za 2015
5. Poslovnik o radu skupstine
6. Obaveštenje o pravima akcionara