xDSL LE Spliteri za MDF

JEDNOPARIČNI ADSL2+ POTS SPLITERI

xDSL LE Spliter 1×2 ADSL/POTS VS 83-00(01)

xDSL LE Spliter 1×2 je oznaka serije jednoparičnih xDSL splitera za razdelničke sisteme, proizvedena i testirana u Pupin Telecomu prema najnovijim ETSI preporukama za xDSL splitere na strani centralne opreme provajdera (Local Exchange). xDSL LE Spliteri 1×2 se proizvode u varijantama za ADSL2+ ili ADSL2+/VDSL2, POTS ili ISDN, za različite tipove razdelnika, kao i u  varijantama sa ili bez dodatne linijske zaštite.

xDSL LE Spliter 1×2 ADSL/POTS VS83-00 (01) su jednoparični spliteri za ADSL/ADSL2/ADSL2+ servis (Anex A – POTS), namenjeni za ugradnju u razdelničke sisteme tipa VS83 proizvođača Reichle & De Massari.  Oznake modela (00 ili 01) definišu tip zaštite prema liniji. Model sa oznakom 00 je osnovni model bez  el. osiguranja, dok je model 01 sa integrisanim prenaponskim osiguranjem.

xDSL Spliteri 1×2 ADSL/POTS VS83-00 (01) se sastoje od spliterskog modula, kućista i opcionih elemenata za linijsku zaštitu (model 01). Na donjoj strani štampane ploče spliterskih modula nalaze se LINE priključci za liniju (sa kompozitnim signalom), a na gornjoj se nalaze TEL priključci (signal od tel. centrale za POTS servis). DSL konektor na zadnjem kraju splitera služi za povezivanje na ADSL sisteme (DSLAM, MSAN). Visoko propusni filter izmedju linijskog i DSL priključka sprečava prolaz NF komponente ka DSL strani.

Kućište splitera se sastoji od dva dela i izrađeno je od samogasive plastike, iz grupe V-0 prema UL94 standardu. Kućište je projektovano za pouzdanu zaštitu spliterskog modula i jednostavno vođenje ranžirne parice za ADSL signal. Pozlaćeni kontakti splitera omogućavaju pouzdanu vezu sa regletom uz minimalnu kontaktnu otpornost. Zahvajuljući profilisanom obliku kontaktnog dela, spliter može da se instalira samo na odgovarajući način i to isključivo u rastavne letvice R&M serije VS83.

U varijantama splitera sa integrisanim prenaponskim osiguranjem linije (model 01), tropolni gasni odvodnik sa kratkospojnikom obezbeđuje osnovnu prenaponsku zaštitu od spoljnih uticaja. Integrisano kontaktno pero obezbeđuje kontakt sa mehaničkim odvodom mase (MOM) instaliranog na regleti i obezbeđuje odvođenje prenapona preko konstrukcije razdelnika na sabirnicu za izjednačenje potencijala.

Preporuke, standardi i sertifikati:

 • ETSI TS 101 952-1  V1.1.1 (2009-06)
 • ITU-T preporuke serije G: G.992.1; G.992.3; G.992.5, Annex A
 • ITU-T preporuke serije K20 (2008-04), model 01
 • ETSI EN 300 019-1-1 V2.1.4 (2003-04), Class 1.2
 • ETSI EN 300 019-1-2 V2.1.4 (2003-04), Class 2.3
 • ETSI EN 300 019-1-3 V2.3.2 (2009-11), Class 3.2
 • RATEL sertifikat br. 1-01-3454-1943/11

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Osnovne karakteristike (model 00 i 01):

 • Garantovana nominalna kontaktna otpornost (sa regletom) <25m oma
 • Odstupanje prelaznog otpora na habanje <5m oma
 • DC redna omska otpornost A prema B <50 oma
 • DC omska otpornost izolacije A prema B >5M oma
 • Unešeno slabljenje (1kHz) za Zr i 600 oma <1dB
 • Distorzija unešenog slabljenja (0,2 do 3,4kHz prema 1kHz)  <1dB
 • Povratno slabljenje (300 do 3400Hz) >14dB
 • Povratno slabljenje (3400 do 4000Hz) >8dB
 • Pad napona signala zvonjenja (25 i 50 Hz) <2Vrms
 • Unešeno slabljenje tarifnih impulsa (16KHz) <3dB
 • Nesimetrija prema masi (50 do 600Hz) na 600 oma >40dB
 • Nesimetrija prema masi (600 do 3400Hz) na 600 oma >46dB
 • Nesimetrija prema masi (3400 do 4000Hz) na 600 oma >40dB
 • Unešeno slabljenje DSL prema POTS  >55dB
 • Intermodulaciono izobličenje u POTS opsegu >60dB
 • POTS Izobličenje usled grupnog kašnjenja (200 do 4000Hz) <100μs
 • Temperatura skladištenja -25ºC do +55ºC
 • Radna temperatura  -5ºC do  +45ºC

Dodatne karakteristike prenaponske zaštite ( model 01):

 • Nazivni jednosmerni napon paljenja gasnog odvodnika (100V/s) 230V
 • Impulsna struja pražnjenja (8/20s) – nominalna, maksimalna 10kA, 20kA
 • Naizmenična struja pražnjenja – nominalna, maksimalna 10A, 20A
 • Naponski prag reagovanja dinamički (10/700s, Up=4kV) <620V
 • Vrema reagovanja prenaponske zaštite <500ns
 • Vreme reagovanja kratkospojnika (5A/230V) <1.5s

Podaci za naručivanje:
Oznaka serije                       Naziv                             Oznaka za naručivanje                Šifra

xDSL LE Spliter 1×2      ADSL/POTS VS 83-00       ADSL LE Spliter 1×2 POTS VS83-00      466441

xDSL LE Spliter 1×2      ADSL/POTS VS 83-01       ADSL LE Spliter 1×2 POTS VS83-01      480541

xDSL LE Spliter 1×2      XDSL/POTS VS 83-00       XDSL LE Spliter 1×2 POTS VS83-00      533173