Informacija o objavi javnog oglasa za prodaju poslovnog objekta

Poštovani,

Postupajući po odredbama tačke 5.5. Izmenjenog korigovanog UPPR (Prodaja imovine) PUPIN TELECOM AD objavio je javni poziv za prodaju poslovnog objekta putem javne licitacije. Javni poziv je objavljen u dnevnom listu „Danas“ dana 30.01.2016. godine, a u dnevnom listu „Politika“ dana 01.02.2016. godine.
Tekst oglasa možete pregledati ovde: Javni oglas za prodaju poslovnog objekta