IZVEŠTAJ Nezavisnog stučnog lica

(17.12.2015.)

Poštovani,

Ovde možete pogledati IZVEŠTAJ Nezavisnog stručnog lica poveriocima, o namirenju poverilaca iz usvojenog unapred pripremljenog plana reorganizacije  predviđenog u tački, 7. unapred pripremljenog plana reorganizacije po klasama utvrđenog u unapred pripremljenim planom reorganizacije.

Shodno navedenom Goran Laban PR stečajni upravnik, angažovano nezavisno stručno lice koje će pratiti sprovođenje Unapred pripremljenog plana reorganizacije objavljuje na sajtu www.pupintelecom.co.rs, sledeće:

Specifikacija isplata I Klase poverilaca iz UPPR -A