Javnobeležnički zapisnik i Izveštaj sa XXIII ponovljene sednice Skupštine akcionara

(14.10.2015.)

Poštovani akcionari,

Ovde možete pogledati dopunu dokumenata sa Ponovljene XXIII sednice Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD. održane 16.07.2015. godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD. u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23.:

  • Dokument “JAVNOBELEŽNIČKI ZAPISNIK” možete preuzeti ovde.
  • Dokument “IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU” možete preuzeti ovde.