Materijal za PONOVLJENU XXIII SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA 2015.god.

(03.07.2015.)

Poštovani akcionari,
Ponovljena XXIII sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD. održaće se 16.07.2015. godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD. u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“,  sa početkom u 15,00 časova.
Dokumenta koja prate održavanje Ponovljene XXIII sednice  Skupštine akcionara možete preuzeti na linkovima koji se nalaze dole:

 1. Saziv za PONOVLJENU XXIII SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA – 16.07.2015. god.
 2. Izvod iz Zapisnika XXII SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
 3. Predlog dnevnog reda
 4. IZVEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA  tokom 2014. god., tj. tokom perioda između dve redovne sednice Skupštine
 5. Finansijski izveštaj za 2014
 6. Izveštaj nezavisnog revizora
 7. Godišnji izveštaj PUPIN TELECOM AD za 2014
 8. Obaveštenje o pravima akcionara
 9. Punomoćje – formular
 10. Formular za pismeno glasanje
 11. Predlog akcionara Tender SA za člana NO je Zvonimir Janković (biografija)
 12. Predlozi akcionara M&V Investments, Marko Zornić, Nebojša Ćulibrk i Zdravko Dobrić za članove NO su: Darko Martinović (biografija) i Nebojša Ćulibrk (biografija)