SUD DONEO REŠENJE O USVAJANJU UPPR

(05.06.2015.) Privredni sud u Beogradu, dana 25.05.2015. godine, na ročištu za Glavnu raspravu, doneo je rešenje kojim se potvrđuje usvajanje Unapred pripemljenog plana reorganizacije PUPIN TELECOM a.d. od 03.04.2015. godine, sa dopunom od 06.05. 2015 godine.

Rešenje (prva i poslednja strana) možete preuzeti ovde.

Kompanija PUPIN TELECOM a.d. se zahvaljuje svim svojim poveriocima i zaposlenima koji su joj ukazali poverenje i podržali Unapred pripremljeni plan reorganizacije glasanjem za njegovo usvajanje.