Glasanje o usvajanju Izmenjennog korigovanog UPPR – Zakazano ročište 25. 05. 2015.

Privredni sud u Beogradu je zakazao ročište za 25.05.2015. godine u 11:00 časova, na kojem će se glasati o usvajanju Izmenjenog korigovanog unapred pripremljenog plana reorganizacije.