Vojni program

Rad Pupin Telecom AD na proizvodnji sredstava NVO zasnovan je na proizvodnji taktičkih radio uređaja namenjenih za opremanje MO i VS, koji su verifikovani kao domaći proizvodi nastali u domaćim kapacitetima a na osnovu prenosa proizvodnje od strateškog partnera MO Thales Communications And Security. Detalji, osposobljavanja za proizvodnju i verifikacija proizvodnih resursa su bili predmet faze izrade predserije i sadržani su u dokumentaciji koja je u posedu MO. U daljem tekstu će biti dat samo osnovni prikaz uređaja koji se kao NVO proizvode u Pupin Telecom AD.

Radio uređaj TRC 9105-3, ručni, VVF opsega, snage 2 W

9105TRC 9105-3 je ručni, primopredajni, softverski definisan radio-uređaj VVF opsega male snage, namenjen za održavanje jednokanalne radio-veze i prenos govora i korisničkih podataka u mestu ili pokretu.

TRC 9105-3 je softverski definisan ručni primopredajnik u frekvencijskom opsegu od 30 MHz do 87,975 MHz koji ima mogućnost generisanja i memorisanja radnih frekvencija. Uređaj ima mogućnost frekvencijskog skakanja do 300 hop/s (skokova u sekundi).

TRC 9105-3 omogućava prenos glasa (analogni režim bez zaštite i digitalni sa zaštitom), prenos podataka (asinhroni modemski i asinhroni paketski) i GPS pozicioniranje sa simpleks režimom rada.

TRC 9105-3 obezbeđuje funkciju samotestiranja pri inicijalizaciji, kao i mogućnost brzog brisanja memorisanih podataka.

 

Radio uređaj TRC 9210-3, prenosni, VVF opsega, SNAGE 10 W

TRC 9210-3 je prenosni, primoredajni, softverski definisani radiouređaj VVF opsega male snage. Namenjen za održavanje radio-veze na kraćim odstojanjima u poljskim uslovima rada u mestu i pokretu za prenos govora i podataka.

TRC 9210-3 je softverski definisan primopredajnik u frekvencijskom opsegu od 30 MHz do 87,975 MHz koji ima mogućnost generisanja i memorisanja 2320 radnih frekvencija. Uređaj ima mogućnost frekvencijskog skakanja do 300 hop/s (skokova u sekundi), sa izlaznom snagom od 5/10 W.

9210TRC 9210-3 omogućava prenos glasa (analogni režim bez zaštite i digitalni sa zaštitom), prenos podataka (asinhroni modemski i asinhroni paketski) i GPS pozicioniranje sa simpleks režimom rada.

TRC 9210-3 omogućava rad u sledećim režimima: Analog Fixed Frequency (AFF), Scanning of a set of analog fixed frequencies (SCAN), Digital Fixed Frequency (DFF), Fast Frequency Hopping (FH), Orthogonal Fast Frequency Hopping (ORTHO), Free-Channel Search (FCS), MIXed (MIX) : Automatic choice of FH or FCS mode according to the jamming presence level (% of hop band jammed).

TRC 9210-3 obezbeđuje funkciju samotestiranja pri inicijalizaciji, kao i mogućnost brzog brisanja memorisanih podataka.

 

Radio uređaj TRC 9310-3A, prevozni, VVF opsega, snage 50 W

TRC 9310-3A je prevozni, predajni softverski definisan radio uređaj VVF opsega, sa izlaznom snagom od 5 ili 50 W. Namenjen je za održavanje radio veze u poljskim uslovima za prenos govora i podataka u frekvencijskom opsegu od 30 MHz do 87,975 MHz koji ima mogućnost generisanja i memorisanja 2320 radnih frekvencija. Uređaj ima mogućnost frekvencijskog skakanja do 300 h/s (skokova u sekundi).

9310-3aTRC 9310-3A omogućava prenos glasa (analogni režim bez zaštite i digitalni sa zaštitom), prenos podataka (asinhroni modemski i asinhroni paketski) i GPS pozicioniranje sa simpleks režimom rada.

TRC 9310-3A omogućava rad u sledećim režimima: Analog Fixed Frequency (AFF), Scanning of a set of analog fixed frequencies (SCAN), Digital Fixed Frequency (DFF), Fast Frequency Hopping (FH), Orthogonal Fast Frequency Hopping (ORTHO), Free-Channel Search (FCS), MIXed (MIX) : Automatic choice of FH or FCS mode according to the jamming presence level (% of hop band jammed).

TRC 9310-3A obezbeđuje funkciju samotestiranja pri inicijalizaciji, kao i mogućnost brzog brisanja memorisanih podataka.

TRC 9310-3A je u svim karakteristikama isti kao TRC 9210-3, s tim da umesto mo­guć­nosti izbora izlazne snage 5/10W, uređaj ima mogućnost izbora snage 5/50W.

 

Radio uređaj TRC 9310-3C, prevozni, VVF opsega, snage 2×50 W

TRC 9310-3C je prevozni primopredajni softverski definisan radio uređaj VVF opsega sa izlaznom snagom od 5/2×50 W, namenjen za održavanje radio-veze u poljskim uslovima u frekvencijskom opsegu od 30 MHz do 87,975 MHz koji ima mogućnost generisanja i memorisanja 2320 radnih frekvencija. Uređaj ima mogućnost frekvencijskog skakanja do 300 hop/s (skokova u sekundi).

9310-3cTRC 9310-3C omogućava prenos glasa (analogni režim bez zaštite i digitalni sa zaštitom), prenos podataka (asinhroni modemski i asinhroni paketski) i GPS pozicioniranje sa simpleks režimom rada.

TRC 9310-3C omogućava rad u sledećim režimima: Analog Fixed Frequency (AFF), Scanning of a set of analog fixed frequencies (SCAN), Digital Fixed Frequency (DFF), Fast Frequency Hopping (FH), Orthogonal Fast Frequency Hopping (ORTHO), Free-Channel Search (FCS), MIXed (MIX) : Automatic choice of FH or FCS mode according to the jamming presence level (% of hop band jammed).
TRC 9310-3C obezbeđuje proceduru interne provere funkcinisanja pri inici­ja­li­za­ci­ji, kao i mogućnost brzog brisanja memorisanih podataka.
Osnovnu konfiguraciju TRC 9310-3C čine 2 komada TRC-9210-3 i dva pojačavačka modula od po 50W.