2014. godina – Izveštaji i obaveštenja za akcionare

Materijal Skupština 2014 – Materijal za Skupstinu 2013

Obaveštenje Prava Akcionara 2014 – 2ObavestenjePravaAkcionara2014

Pismeno Glasanje Formular 2014 –3PismenoGlasanjeFormular2014

Punomoćje Skupština 2014 – 4PunomocjeSkupstina2014

Apr Doc 20140415 –AprDoc20140415

Godišnji Izveštaj 2013 –GodisnjiIzvestaj2013

Imputernicire Pupin 2014 –ImputernicirePupin2014

Izveštaj Komisije Za Glasanje –IzvestajKomisijeZaGlasanje

Izveštaj Nadzornog Odbora 2014 – IzvestajNadzornogOdbora2014

Izveštaj  o Bitnom Događaju Skupštine 2014 –IzvestajoBitnomDogadjajuSkupstine2014

Izveštaj Revizora 2014 – IzvestajRevizora2014

Izvod iz zapisnika XXII Skupština 2014 – Izvod iz zapisnika XXIISkupstina2014

Korigovani UPPR – KorigovaniUPPR

Odluka Izmeni Saziva Skupštine 2014 – OdlukaIzmeniSazivaSkupsinu2014

Potvrda Konsolidovani izvestaj 2013 – Potvrda Konsolidovani izvestaj 2013

Poziv 2014 PTLK – Poziv2014PTLK

Predlog Kandidata Za Člana NO 2014 –PredlogKandidataZaClanaNO2014

Rešenje suda 20140414 –Resenje_suda_20140414

Saziv XXII Skupštine Sa Predlozima Odluka 2014 – SazivXXIISkupstineSaPredlozimaOdluka2014

Zapisnik o ročištu za glavnu raspravu –Zapisnik o rocistu za glavnu raspravu