PROIZVODNjA KABLOVSKIH SKLOPOVA

Procesi asembliranja i ispitivanja kablovskih sklopova podržani su kompletnom opremom za tehnologiju kokasijalnih, krimpovanih, i kablova za prosecanje.
Kablovski sklopovi se 100% ispituju na kratke spojeve i proboj. Po zahtevu naručioca, kada su potrebne karakteristike prenosa na visokim frekvencijama, 20 KHz ili više, radi se analiza spektra i isporučuje ispitna dokumentacija.