… epilog

Na poverilačkom ročištu 10.12.2021. stečajni upravnik predložiće bankrot kompanije Pupin Telecom AD. Za proglašenje bankrota glasaće i najveći poverilac.