obaveštenje o bitnom događaju

Dana 27.07.2021.g. obavljena je javna prodaja celokupne pokretne imovine dužnika kompanije Pupin Telecom. Pokretna imovina – mobilijar, elektronski i metalni otpad, nalazila se na čuvanju u firmi za sekundarne sirovine.