xxx godišnja skupština akcionara kompanije Pupin telecom ad

Godišnja skupština kompanije Pupin Telecom AD nije održana zbog vanrednog stanja, pa će se ponovljena održati kada se za to steknu uslovi.