PONOVLJENA XXX. GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA PUPIN TELECOM AD

(16.07.2019)

Poštovani,

Ponovljena godišnja sednica Skupštine akcionara kompanije PUPIN Telecom AD održana je 15-07-2019.

Izveštaj sa Skupštine možete pogledati na linku dole.

Izveštaj.