Govorni uređaj za slepa i slabovida lica

NAMENjEN ZA POMOĆ U ORIJENTACIJI SLEPIH I SLABOVIDIH LICA

NA SEMAFORIZOVANIM PEŠAČKIM PRELAZIMA

  • PRUŽA INFORMACIJU O SLOBODNOM PRELAZU PREKO ULICE I NAZIVU ULICE KOJA SE PRELAZI
  • EMITUJE GOVORNU PORUKU KOJA SE ČUJE ZA VREME ZELENOG SIGNALA ZA PEŠAKE
  • EMITOVANjE ZVUČNOG SIGNALA IZ KUTIJE PEŠAČKOG TASTERA ( LOKATOR ) ZA VREME TRAJANjA ZABRANE PRELASKA PRKO ULICE
  • UGRAĐUJE SE U SEGMENT LANTERNE PREČNIKA 210 mm
  • MOŽE SE POSEBNO MONTIRATI NA STUB ILI KAO TREĆI SEGMENT PEŠAČKE LANTERNE
  • STEPEN ZAŠTITE KUĆIŠTA IP54
  • JEDNOSTAVNA MONTAŽA I ODRŽAVANjE
  • UGRAĐENE KOMPONENTE ZADOVOLjAVAJU INDUSTRIJSKE STANDARDE, ŠTO GARANTUJE POUZDAN RAD I DUG RADNI VEK