XXIX. GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA PUPIN TELECOM AD

(24.12.2018.)

Poštovani akcionari,

Dvadeset deveta godišnja sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 24.01.2019. godine, u sedištu kompanije PUPIN TELECOM AD u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“, sa početkom u 12,00 časova.

Dokumenta koja prate održavanje sednice Skupštine akcionara možete preuzeti na linkovima u nastavku:

1) Poziv za skupštinu 24.01.2019
2) 3 2018 predlog odluka skupština
3) Izvestaj-o-radu-NO-Pupin-Telecom-AD-u-2017.godini
4) God- izvestaj
5) Izjava o primeni kodeksa korporat. upravljanja
6) Izveštaj revizije za redovan FI 2017
7) Izveštaj revizora za konsolidovani FI 2017
8) 3 PUNOMOCJE ZA 2019
9) 3Pismenoglasanje formular 2019
10) cv Nenad Dumitrašković
11) biografija Novica Vukašinović
12) Biografija_Marijana Vasiljevic
13) Biografija_Marina Vasilic