obaveštenje o bitnom događaju

Dana 27.07.2021.g. obavljena je javna prodaja celokupne pokretne imovine dužnika kompanije Pupin Telecom. Pokretna imovina – mobilijar, elektronski i metalni otpad, nalazila se na čuvanju u firmi za sekundarne sirovine.

bivši objekat PUPIN telecom-a DANAS

Evo kako danas izgleda objekat bivšeg vlasnika Pupin Telecom AD-a:

Sala razvoja – motorne snage razvoja kompanije, jadno i bedno, prokišnjava poslednjih 10+ godina.

Eto dokle je kompaniju dovelo bivše rukovodstvo DKTS-a, tzv. dikom i ponosom kompanije – Jovin, Braca, Laketa.