OBAVEŠTENJA O BITNIM DOGAĐAJIMA !!!

Kompanija PUPIN Telecom AD se ubrzano približava svom neslavnom kraju, ne uspevši da dočeka skorašnju proslavu 75 godina postojanja !

Dana 26-05-2021 na javnoj licitaciji prodata je zgrada PUPIN Telecom-a AD. Zgradu je kupio hipotekarni poverilac prvog reda INPHARM d.o.o. Ovim je PUPIN Telecom AD ostao bez poslovnog prostora.

Dana 07-06-2021 INPHARM fizički ulazi u posed zgrade u 09.00h.

Za dan 14-06-2021 zakazano je predstečajno ročište. Stečaj je zatražio bivši član i predsednik nadzornog odbora Milisav Firulović i njegovi zemljaci i poslovni partneri – sadašnji članovi Nadzornog odbora.