godišnja skupština akcionara kompanije pupin telecom ad

Poštovani,

Godišnja Skupština akcionara kompanije Pupin Telecom AD održaće se 11-09-2020 u sali Milutin Milanković u Pupin Telecom AD, u Zemunu, Batajnički put 23, sa početkom u 12.00 časova.

Dokumenta koja prate održavanje Sednice Skupštine akcionara možete preuzeti na linkovima u nastavku:

1. Poziv za Skupštinu akcionara PUPIN TELECOM AD 11-09-2020
2. Predlog odluka Skupštine
3. Zapisnik sa ponovljene Skupštine akcionara od 14-02-2019
4. Izveštaj o radu NO za 2018.g.
5. Izveštaj o radu NO za 2019.g.
6. Godišnji izveštaj o poslovanju Pupin Telecom AD za 2018.g.
7. Godišnji izveštaj o poslovanju Pupin Telecom AD za 2019.g.
8. Izveštaj revizora za 2018.g
9. Izveštaj revizora za 2018.g, konsolidovan
10.Izveštaj revizora za 2019.g
11.Izveštaj revizora za 2019.g, konsolidovan
12.Pismeno punomoćje za Skupštinu
13.Formular za pismeno glasanje
14.Obaveštenje o pravima akcionara
15.Ponuda za revizorske usluge za 2020 i 2021 godinu
16.CV Zvonimir Janković
17.CV Borisav Krstić

Napomena – dokumenta pod rednim brojevima 8 – 11 ne mogu se videti zbog tehničkih ograničenja sistema. Ova dokumenta, kao i sva ostala, mogu se lično pogledati svakog radnog dana u sedištu Kompanije, uz prethodnu najavu na telefone 30-70-507 ili 30-70-339.