XXX Godišnja sednica skupštine akcionara Pupin Telecom AD

Poštovani,
Godišnja sednica Skupštine akcionara kompanije PUPIN Telecom AD održaće se 08-aprila-2020. u u sedištu kompanije u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“, sa početkom u 12.00 časova.

Dokumenta koja prate održavanje sednice Skupštine akcionara možete preuzeti na linkovima u nastavku:

1) Poziv za Skupštinu 08-04-2020
2) Predlog odluka Skupština
3) Zapisnik sa ponovljene sednice Skupštine održane 14-02-2020
4) Izveštaj o radu NO Pupin Telecom AD u 2018.godini
5) Godišnji izveštaj
6) Obaveštenje o pravima akcionara
7) Izveštaj revizije za redovan FI 2018
8) Izveštaj revizora za konsolidovani FI 2018
9) Punomoćje za Skupštinu
10)Formular za pismeno glasanje
11)CV Borisav Krstić
12)CV Zvonimir Janković