IZVEŠTAJ SA XXX. GODIŠNJE SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA PUPIN TELECOM AD

(03.07.2019.)

Poštovani akcionari,

Trideseta godišnja sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održana je 28.06.2019. godine, u sedištu kompanije PUPIN TELECOM AD u Beogradu-Zemunu.

Na Skupštini akcionara ukupno je učestvovalo 0 glasova (akcija) akcionara.

Ponovljena sednica Skupštine akcionara je zakazana za 15-07-2019 u 12h u sali „Milutin Milanković“ kompanije Pupin Telecom AD, Beograd-Zemun, Batajnički put br.23.

U prilogu možete pogledati Zapisnik sa održane godišnje Skupštine akcionara.