XXX. GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA PUPIN TELECOM AD

(28.05.2019.)

Poštovani akcionari,

Trideseta godišnja sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 28.06.2019. godine, u sedištu kompanije PUPIN TELECOM AD u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“, sa početkom u 12,00 časova.

Dokumenta koja prate održavanje sednice Skupštine akcionara možete preuzeti na linkovima u nastavku:

1) Poziv za XXX godišnju sednicu Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD 28.06.2019.
2) Predlog odluke XXX godišnje Skupštine akcionara
3) Zapisnik sa ponovljene XXIX sednice Skupštine akcionara
4) Punomoćje za glasanje
5) Formular za pismeno glasanje formular
6) cv – Borisav Krstić