Izveštaj sa ponovljene godišnje sednice Skupštine akcionara održane 14.09.2018

(17.09.2018)                         Poštovani akcionari,

Godišnja sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održana je 14.09.2018. godine. Ponovljena sednica Skupštine akcionara održaće se 02.10.2018. godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD. u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“, sa početkom u12,00 časova.

 

Na sledećem linku možete videti izveštaj o bitnom događaju:

Izveštaj o bitnom događaju