Ponovljena godišnja sednica SKUPŠTINE AKCIONARA za 2018.god.

(12.06.2018.)

Poštovani akcionari,

Ponovljena godišnja sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 26.06.2018. godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD. u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“, sa početkom u 12,00 časova.

Dokumenta koja prate održavanje ponovljene Skupštine akcionara možete preuzeti na linkovima u nastavku:

1. Poziv za godišnju sednicu skupštine akcionara Pupin Telecom AD za 2018.g.

2. Izveštaj sa godišnje Skupštine akcionara  Pupin Telecom AD održane 11.06.2018.g.

3. Punomoćje za ponovljenu Skupštinu akcionara Pupin Telecom AD za 2018.g.

4. Formular za pismeno glasanje za ponovljenu Skupštinu akcionara za 2018