Ponovljena GODIŠNJA SEDNICA Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD

(27.10.2017.)    Poštovani akcionari,

Ponovljena GODIŠNJA SEDNICA Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 10.11.2017. godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD. u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“, sa početkom u 12,00 časova.

Dokumenta koja prate održavanje Skupštine akcionara možete preuzeti na linkovima u nastavku:

1.  Izveštaj sa Vanredne Skupštine 26.10.2017.

2.  Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara 10.11.2017

3. Odluka o prodaji Hale Telekomunikacija

3a.Ugovor o kupoprodaji Hale Telekomunikacija

4.  Obaveštenje o pravima akcionara

5.  Predlog odluka Skupštine akcionara

6.  Godišnji izveštaj PUPIN TELECOM AD za 2015. godinu

7.  Godišnji izveštaj PUPIN TELECOM AD za 2016. godinu

8.  Izveštaj revizora za 2015.god

9.  Izveštaj revizora za 2016.god

10.Izveštaj revizora konsolidovani za 2014

11.Izveštaj revizora konsolidovani za 2014 – napomene

12.Izveštaj revizora konsolidovani za 2015.god

13.Izveštaj revizora konsolidovani za 2016

14.Poslovnik o radu Skupštine

15.Punomoćje za Skupštinu 10.11.2017.god

16.Formular za pismeno glasanje 10.11.2017.

17.Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara

18.Prilog – formular za nesaglasne akcionare 2017.

19.Biografija Radisav Čučulanović

20.Izveštaj predsednika Nadzornog odbora o radu NO u 2015 i 2016 godini