Ponovljena XXIV SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2016.god.

(11.07.2016.)

Poštovani akcionari,

S obzirom da redovna Sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD zakazana za 30.06.2015. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma, zakazana je Ponovljena XXIV sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD.

Ponovljena XXIV sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 22.07.2016. godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD. u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“,  sa početkom u 12,00 časova.

Dokumenta koja prate održavanje Ponovljene XXIV sednice  Skupštine akcionara možete preuzeti na linkovima koji se nalaze dole:

  1. Saziv za XXIV SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA – 22. 07. 2016. god.
  2. Zapisnik XXIII SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA održane 16.07.2015. god.
  3. Godišnji izveštaj PUPIN TELECOM AD za 2015. god.
  4. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Pupin  Telecom AD za 2014. god.
  5. Izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima PUPIN TELECOM AD za 2015. god.
  6. Izveštaja ovlašćenog revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima PUPIN TELECOM AD za 2015. god.
  7. Punomoćje – formular
  8. Formular za pismeno glasanje
  9. Poslovnik o radu skupstine
  10. Obaveštenje o pravima akcionara