Dopuna materijala za XXIV SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

(20.06.2016.) Poštovani akcionari,

Ovde možete preuzeti dopunu dokumenata koja prate održavanje XXIV SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA.

Izveštaje ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima PUPIN TELECOM AD za 2015.god.( Izvestilac: Revizor), formular i punomoćje za glasanje možete preuzeti na linkovima koji se nalaze u nastavku:

  1. Izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima PUPIN TELECOM AD za 2015.god.
  2.  Izveštaja ovlašćenog revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima PUPIN TELECOM AD za 2015.god.
  3. Punomoćje – formular
  4. Formular za pismeno glasanje