Dopuna materijala za XXIII SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

(11.06.2015.) Poštovani akcionari,

Ovde možete preuzeti dopunu dokumenata koja prate održavanje XXIII SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA vezane za predloge kandidata za članove Nadzornog odbora.

Radne biografije kandidata za članove NO, formular i punomoćje za glasanje možete preuzeti na linkovima koji se nalaze u nastavku:

  1. Predlog akcionara Tender SA za člana NO je Zvonimir Janković (biografija)
  2. Predlozi akcionara M&V Investments, Marko Zornić, Nebojša Ćulibrk i Zdravko Dobrić za članove NO su: Darko Martinović (biografija) i Nebojša Ćulibrk (biografija)
  3. Punomoćje – formular
  4. Formular za pismeno glasanje

 

SUD DONEO REŠENJE O USVAJANJU UPPR

(05.06.2015.) Privredni sud u Beogradu, dana 25.05.2015. godine, na ročištu za Glavnu raspravu, doneo je rešenje kojim se potvrđuje usvajanje Unapred pripemljenog plana reorganizacije PUPIN TELECOM a.d. od 03.04.2015. godine, sa dopunom od 06.05. 2015 godine.

Rešenje (prva i poslednja strana) možete preuzeti ovde.

Kompanija PUPIN TELECOM a.d. se zahvaljuje svim svojim poveriocima i zaposlenima koji su joj ukazali poverenje i podržali Unapred pripremljeni plan reorganizacije glasanjem za njegovo usvajanje.