XXIII SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2015.god.

(29.05.2015.)

Poštovani akcionari,
Redovna sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD. održaće se 30.06.2015.godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD. u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“,  sa početkom u 15,00 časova.
Dokumenta koja prate održavanje XXIII SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA možete preuzeti na linkovima koji se nalaze dole:

1. Saziv za XXIII SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA – 30. 06. 2015.
2. Predlog dnevnog reda
3. Izvod iz Zapisnika XXII SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
4. Finansijski izveštaj za 2014
5. Izveštaj nezavisnog revizora
6. Godišnji izveštaj PUPIN TELECOM AD za 2014
7. Obaveštenje o pravima akcionara
8. Punomoćje – formular
9. Formular za pismeno glasanje