Arhive kategorija: Telemenadžment

KOLOS – Sistem za daljinski nadzor i upravljanje linijom svetiljki

Sistem KOLOS omogućava pouzdano uključenje/isključenje linija javnog osvetljenja po unapred definisanom programu rada i prikaz statusa i stanja svake linije javnog osvetljenja u svakom trenutku.

ARHITEKTURA

KONTROLNI CENTAR:

 • komunikacioni modul GPRS/GSM
 • aplikativni softver
 • baza podataka.

UREĐAJ ZA KONTROLU LINIJE –  KOLOS

1. Instalira se u razvodni orman javnog osvetljenja umesto postojećih uređaja za upravljanje  linijom javnog osvetljenja (MTK,  RTK, fotorele, uklopni sat) i vrši funkciju nadzora i upravljanja  linijom javnog osvetljenja

FUNKCIJE:

 • Programsko uključenje/isključenje napajanja linije javnog osvetljenja
 • Nadzor napajanja linije Javnog Osvetljenja; (uređaj periodično proverava napon svake inije i stanje javlja serveru periodično ili trenutno u slučaju promene statusa);
 • Tabelaran prikaz trenutnog stanja linija Javnog Osvetljenja;
 • Tabelaran prikaz istorije rada linija Javnog Osvetljenja;
 • Automatsko praćenje obdanice.

2. Instalira se u razvodni orman javnog osvetljenja između MTK prijemnika i relea i vrši funkciju nadzora efektivnosti MTK uređaja

FUNKCIJE:

 • Upravljanje Javnim Osvetljenjem pomoću MTK je nepouzdano zbog nedostatka povratne informacije o efektivnosti MTK komande i stanju napojnih linija Javnog Osvetljenja. Uređaj za kontrolu linije (KOLOS) nadzire rad MTK uređaja i u slučaju neizvršenja MTK komande na zahtev operatera preuzima upravljanje nad linijama javnog osvetljenja i dovodi osvetljenje u željeno stanje.

RAS – Sistem za nadzor i upravljanje svetiljkom

Sistem za daljinski nadzor i upravljanje jednom ili grupom svetiljki omogućava racionalniju i ekonomičniju eksploataciju uličnog osvetljenja i osvetljenja saobraćajnica i raskrsnica. Sistem je organizovan tako da se iz jednog centra može kontrolisati kompletno osvetljenje koje pripada datom sistemu. Operater ima mogućnost da preko korisničkog interfejsa definiše vreme uključenja i isključenja jedne ili grupe grupe svetiljki, definiše nivo osvetljenja i prikuplja informacije o trenutnom stanju svetiljki.

SISTEM NUDI

UPRAVLjANjE

 • Programsko uključenje i isključenje jedne ili grupe svetiljki
 • Redukcija svetlosnog fluksa

NADZOR

 • Prikaz statusa jedne ili grupe svetiljki
 • Prikaz stanja sistema javnog osvetljenja

FUNKCIJE RAS-a u zavisnosti od instaliranog BALASTA

JEDNOSTEPENI BALAST:

 • programsko uklj/isklj postojećih svetiljki,
 • prikaz statusa jedne ili grupe svetiljki,

DVOSTEPENI BALAST:

 • programsko uklj/isklj postojećih svetiljki,
 • prikaz statusa jedne ili grupe svetiljki,
 • redukcija svetlosnog fluksa sa 100%-50%,

ELEKTRONSKI BALAST:

 • programsko uklj./isklj. postojećih svetiljki,
 • prikaz statusa jedne ili grupe svetiljki,
 • kontinualna regulacija svetlosnog fluksa

KONTROLNI CENTAR
ARHITEKTURA

Server (baza podataka, serverska i korisnička aplikacija)

FUNKCIJE:

 • Ostvarivanje korisničkog interfejsa
  Konfigurisanje sistema;
  Daljinsko programiranje koncentratora:
 •  programiranje parametara osvetljenja,
 •  postavljanje datuma i vremena na koncentratorima;

Daljinsko upravljanje UMS-om:

 •  uključenje / isključenje određene svetiljke,
 •  uključenje / isključenje grupe svetiljki;

Nadzor koncentratora i UMS-a:

 • automatsko prikupljanje i čuvanje podataka o radu,
 • kreiranje izveštaja o stanju mreže i evidencija svih neispravnih svetiljki;

Statistika rada sistema;
Praćenje rada sistema:

 • beleženje svih događaja, alarma, kreiranje izveštaja.

KONCENTRATOR
ARHITEKTURA

 • Komunikacioni kontroler; PLC modem; GPRS modem.

FUNKCIJE

Autonomno upravljanje trasom:

 • nezavisno automatsko uključenje i isključenje,
 • regulacija snage,
 • očitavanje statusa duž trase

Komunikacija sa serverom:

 • kalendar, vreme,
 • scenario po kome svetiljkerade,
 • preuzimanje prikupljenih podataka sa trase;
 • Komunikacija sa PLC modemima svetiljki;
  Očitavanje električnog brojila.

INTERFEJSI

 • RS485/RS232 ka brojilu merne grupe;
 • RS232 ka host računaru;
 • 100/10Mb/s Eternet.

UPRAVLjAČKI MODUL SVETILjKE

ARHITEKTURA

 • Upravljački blok; Prekidački blok; PLC modem; Balast.

PLC
Uključenje / isključenje svetiljke

 • preko jednostepenog balasta,
 • preko dvostepenog balasta,
 • preko elektronskog balasta.

Regulacija nivoa svetlosnog fluksa;
Merenje struje svetiljke.

 • ELEKTRONSKI BALAST
 • Startovanje (propaljivanje svetiljke);
 • Ograničenje struje;
 • Korekcija faktora snage (0.99).

KARAKTERISTIKE KOMUNIKACIJE

GPRS

 • IP komunikacija KC- KONCENTRATOR,
 • moguća ethernet nadogradnja,
 • GPRS modemi DKTSky 200 (isporučenih preko 15.000 jedinica),
 • QUAD-band 850/900/1800/1900 Mhz,
 • GPRS multi-slot klasa 10,
 • prijem do 57,6 Kb/s, predaja do 28,8 Kb/s,
 • osetljivost – 107 dBm,
 • proširen temperaturni opseg od -30°C do +80°C,
 • izlazna snaga: Klasa 4 (2W); Klasa 1 (1W).

PLC

 • YITRAN IT800D modem čip,
 • DCSK modulacija proširenog spektra,
 • CENELEC A/B,
 • CSMA/CA sa specifičnim back-off algoritmom,
 • FEC i CRC-16,
 • brzina komunikacije do 2,5 Kb/s,
 • proširen temperaturni opseg od -40°C do +85°C,
 • maksimalna snaga 3W,
 • sigurno i dokazanao rešenje u praksi..

PRENOS PODATAKA

Kontronlni centar – Koncentrator
preko GSM/GPRS modema – posredstvom postojeće mobilne mreže
Koncentrator – Učesnički Modul Svetiljke
preko PLC modema – posredstvom postojeće NN mreže

 

SIKUB – Sistem za daljinsku kontrolu i upravljanje brojilima električne energije

Osnovna namena sistema SIKUB je daljinska kontrola i upravljanje brojilima električne energije koja se koriste u elektrodistributivnoj mreži. Sistem SIKUB omogućava i upravljanje potrošnjom električne energije.
Sistem je koncipiran kao višeslojni mrežni sistem koji se sastoji od višenamenskih potrošačkih brojila električne energije sa PLC modulom za eksternu komunikaciju, koncentratora  smeštenih u distributivnim trafo stanicama i kontrolnog centra  smeštenog u Kontrolnom centru Elektrodistribucije.

ARHITEKTURA SISTEMA

 • KONTROLNI CENTAR
 • KONCENTRATOR
 • PLC MODEM I BROJILA

KONTROLNI CENTAR

ARHITEKTURA:

 • Server sistema;
 • Server baze podataka;
 • Radne stanice – terminali;
 • Jedinica neprekidnog napajanja;
 • GPRS modemi za spregu sa mrežom koncentratora.

FUNKCIJE:

 • Prikupljanje podataka sa koncentratora
 • Automatsko prikupljanje i memorisanje podataka o Izmerenim veličinama sa svih koncentratora;
 • Daljinsko programiranje brojila
 • Daljinsko programiranje tarife,
 • Daljinsko postavljanje datuma i vremena na koncentratorima i brojilima;
 • Daljinsko uključenje/isključenje potrošača
 • Kreiranje izveštaja
 • Dnevni izveštaj o stanju mreže;
 • Evidencija svih isključenih potrošača;
 • Bilans energije.

ARHITEKTURA KONCENTRATORA

 • Osnovne komponente koncentratora:
 • Komunikacioni kontroler
 • PLC modem
 • GPRS modem

Osnovne komponente komunikacionog kontrolera

 • Procesor MPC860TZP
 • Memorija SDRAM, FLASH, EPROM.

Interfejsi:

 • RS485/RS232 ka brojilu merne grupe
 • RS232 ka host računaru
 • 100/10Mb/s Eternet

OSNOVNE FUNKCIJE KONCENTRATORA

 • Automatsko prikupljanje i memorisanje podataka sa svih brojila period prikupljanja podataka max 60min, period čuvanja u koncentratoru min 72 h;
 • Automatsko prikupljanje i memorisanje podataka sa izabranih brojila (grupe brojila) period prikupljanja podataka max 60min; period čuvanja u koncentratoru min 72 h;
 • Automatsko prikupljanje i memorisanje podataka sa svih brojila o dnevnoj potrošnji; period čuvanja u koncentratoru min 72 h;
 • Automatsko prikupljanje i memorisanje podataka sa svih brojila o mesečnoj potrošnji; period čuvanja u koncentratoru min 12 meseci;
 • Prikupljanje i prosleđivanje Centru upravljanja trenutnih vrednosti izmerenih veličina i parametara brojila;
 • Podešavanje parametara brojila.

KARAKTERISTIKE KOMUNIKACIJE
PRENOS PODATAKA:

 • Od potrošačkog brojila do koncentratora pomoću PLC modema putem postojeće NN distributivne mreže.
 • Od kontrlnog centra do koncentratora pomću GPRS modema putem mobilne telefonske mreže.

 

GPRS

 • IP komunikacija koncentrator-kontrolni centar,
 • moguća ethernet nadogradnja,
 • GPRS modem DKTSky 200 (isporučenih preko 15.000 jedinica),
 • QUAD-band 850/900/1800/1900 Mhz,
 • GPRS multi-slot klasa 10,
 • prijem do 57,6 Kb/s, predaja do 28,8 Kb/s,
 • osetljivost – 107 dBm,
 • proširen temperaturni opseg -30°C do +80°C,
 • izlazna snaga: Klasa 4 (2W); Klasa 1 (1W).

 

 • PLC
 • YITRAN IT800D modem čip,
 • DCSK modulacija proširenog spektra,
 • CENELEC A/B,
 • CSMA/CA sa specifičnim back-off algoritmom,
 • FEC i CRC-16,
 • brzina komunikacije do 2,5 Kb/s,
 • proširen temperaturni opseg od -40°C do +85°C,
 • maksimalna snaga 3W,
 • sigurno i dokazanao rešenje u praksi.

Elektromagnetna kompatibilnost:

 • Otporan na niskofrekventno zračenje koje se javlja u trafo stanicama

APV – automatsko praćenje vozila

APV (Automatsko Praćenje Vozila) je sistem koji omogućava daljinsko lociranje i satelitsko praćenje mobilnih objekata u zemlji i inostranstvu putem GPS (Global Positioning System) i GPRS/GSM (General Packet Radio Service) tehnologije. Podaci o mobilnom objektu se šalju u Kontrolni Centar preko GSM mreže ili Interneta. Ovim sistemom moguće je pratiti položaj automobila, kamiona, autobusa, čamaca, brodova i drugih mobilnih objekata i locirati položaj sa tačnošću od nekoliko metara.

ŠTA NUDI  APV SISTEM

Pozicija vozila:

 • geografska dužina i širina, nadmorska visina, vreme, mesto, ulica, broj, podaci o satelitima čiji su signali kalkulisani.

Status vozila:

 • uključenje motora, pokretanje vozila, brzina kretanja, pravac kretanja, napon akumulatora.

Alarm

 • relejni izlaz omogućava daljinsko aktiviranje alarma na vozilu,
 • dojava alarma na mobilni telefon i mogućnost blokade rada motora,
 • alarm taster.

FUNKCIJE

 • Stalna veza kontrolnog centra sa vozilima;
 • Praćenje vozila u realnom vremenu putem interneta;
 • Obezbeđenje tehničke podrške i nadzora u toku 24 h;
 • Planiranje putanje vozila i smanjenjke troškova;
 • Prenos podataka o vozilu (periodično ili trenutno, na zahtev);
 • Istorija kretanja vozila putem interneta.

Korisnik bira kriterijume po kojima dobija podatke:

 • u pravilnim vremenskim intervalima,
 • promena položaja vozila za unapred zadato rastojanje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Quad Band GSM modul Telit GE863-GPS sa 20-kanalnim SiRF Star III GPS prijemnikom;
GPRS klase 10;

 • Unutrašnja memorija 1MB;
 • 5 digitalnih ulaza
 • 4 digitalna izlaza + 1 relejni izlaz;
 • 2 interna + 2 eksterna analogna ulaza;
 • Programiranje preko GPRS veze (OTA);
 • Programiranje preko ugrađenog RS232 interfejsa (lokalno);
 • Mogućnost priključenja na napone u opsegu 9-28V;
 • Unutrašnje napajanje litijum-jonskom baterijom 3,8V (samostalnost duža od 7dana);
 • Priključenje na napon 9 V-28 V;
 • Čvrsto aluminijumsko kućište 105x80x30 mm;
 • Temperaturni opseg od -25C do +75C;

Na digitalne ulaze mogu biti priključeni senzori:

 • prekidački senzor otvorenih vrata i priključaka,
 • panik taster,
 • detektor dima,
 • kontakt brava,
 • relejni izlaz alarma vozila.

 

DKTSky2xx – GSM/GPRS modemi

Kompaktni GSM/GPRS modemi za različite tipove bežičnih aplikacija:

 • Povezivanje uređaja serijskim / USB portom sa GPRS mrežom;
 • Omogućava pristup internetu sa lokacija na kojim nema telefonske mreže;
 • Umrežene kamere;
 • Sistemi obezbeđenja;
 • Data loggers, PLCs, RTUs, HMIs;
 • Semafori i meteorološke stanice;
 • Provera kreditnih kartica, POS, ATM.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MODEMA DKTSky 200

MOGUĆNOSTI:

 • Četiri opsega E-GSM 850/900/1800/1900 MHz;
 • GPRS: multislot klase 10, MS klase B;
 • Izlazna snaga: Klase 4 (2W) @ 850/900 MHz, Klase 1 (1W) @1800/1900 MHz
 • 1 RS-232 (DB-9) serijski port;
 • Eksterna antena: (50 Ohm, 900/1800/1900 MHz);
 • Sat realnog vremena;
 • Napajanje: 8.1-8.5VAC, 50-60 Hz (preko adaptera)
 • Potrošnja: 0.5 A;
 • Dimenzije: 105x80x30 mm,
 • Težina: 210±5 g.

SMS:

 • MO/MT i Cell Broadcast SMS poruke

FAX:.

 • Grupe 3, klase 1.

INTERFEJSI:

 • RS232 (DB-9 konektor) DCE;
 • Audio mono konektor za napajanje;
 • Eksterna antena (SMA);
 • Mini-SIM čitač karice (interni);
 • Status LED dioda;
 • ON/OFF dugme.

PODACI:

 • Circuit Switched Data (CSD) do 14,4 KBps;
 • GPRS klase 10 do 115 KBps;
 • Kodne šeme CS1 do CS4;
 • PBCCH podrška.

ATESTI  …………….. • RSO

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MODEMA DKTSky 201

MOGUĆNOSTI:

 • Četiri opsega E-GSM 850/900/1800/1900 MHz
 • GPRS: multislot klase 10, MS klase B
 • Izlazna snaga: Klase 4 (2W) @ 850/900 MHz, Klase 1 (1W) @1800/1900 MHz
 • 1 USB ( USB – B) port
 • Eksterna antena: (50 Ohm, 900/1800/1900 MHz)
 • Sat realnog vremena
 • Napajanje: 8.1-8.5VAC, 50-60 Hz (preko adaptera)
 • Potrošnja: 0.5 A
 • Dimenzije: 105x80x30 mm
 • Težina: 210±5 g

SMS:

 • MO/MT i Cell Broadcast SMS poruke

FAX:

 • Grupe 3, klase 1

INTERFEJSI:

 • USB 1.1 i 2.0 (USB-B konektor)
 • Audio mono konektor za napajanje
 • Eksterna antena (SMA)
 • Mini-SIM čitač karice (interni)
 • Status LED dioda
 • ON/OFF dugme

PODACI:

 • Circuit Switched Data (CSD) do 14,4 KBps
 • GPRS klase 10 do 115 KBps
 • Kodne šeme CS1 do CS4
 • PBCCH podrška

SOFTVER:…….• Drajver instaliran
ATESTI………….• RSO

 

DKTSky3xx – GPRS terminali za očitavanje fiskalnih kasa

DKTSky 310

Kompaktan GSM/GPRS uređaj namenjen za povezivanje fiskalnih kasa sa FTP serverom Poreske uprave, umreženim kamerama  i sistemima obezbeđenja.
MOGUĆNOSTI

 • Četiri opsega E-GSM 850/900/1800/1900 Mhz;
 • GPRS: multislot klase 10;  MS klase 10;
 • Izlazna snaga:  Klase 4 (2W)@ 850/900 Mhz, Klase 1 (1W)@1800/1900 Mhz.
 • 16-bitni Flash mikrokontroler sa 128K FLASH i 8K RAM memorijom;
 • 8Mbitna eksterna FLASH memorija;
 • 3 RS232 serijska porta (2 RJ11 i 1 RJ45);
 • Jedan I²C interfejs (RJ45);
 • Eksterna antena:(50 Ohm, 900/1800/1900 Mhz);
 • Sat realnog vremena;
 • Napajanje: 8.1 – 8.5VAC, 50-60 Hz;
 • Potrošnja: 0.5A;
 • Dimenzije: 105x80x30 mm;
 • Težina: 210±5g.

SMS

 • MO/MT i Cell Broadcast SMS poruke.

FAX

 • Grupe 3, Klase 1.

INTERFEJSI

 • 3 RS232 serijska porta (2 RJ11 and RJ45) ;
 • Jedan I²C interfejs;
 • Audio mono konektor za napajanje;
 • Eksterna antena (SMA);
 • Mini – SIM čitač kartice (interni);
 • 1 GSM status LED dioda;
 • 3 GPRS status LED diode;

PODACI

 • Circut Switced Data (CSD) do 115 Kbps;
 • GPRS klase 10;
 • Kodne šeme CS1 to CS4;
 • PBCCH podrška;

SOFTVER
Odgovarajući drajver instaliran za različite tipove fiskalnih kasa (opciono).
ATEST
RSO.

DKTSky 320

Kompaktan GSM/GPRS uređaj namenjen za povezivanje različitih RS485 uređaja sa FTP serverom.
MOGUĆNOSTI

 • Četiri opsega E-GSM 850/900/1800/1900 Mh;
 • GPRS: multislot klase 10;  MS klase 10;
 • Izlazna snaga: Klase 4 (2W)@ 850/900 Mhz, klase 1 (1W)@1800/1900 Mhz;
 • 16-bitni Flash mikrokontroler sa 128K FLASH i 8K RAM memorijom;
 • 8Mbitna eksterna FLASH memorija;
 • 3 RS232 serijska porta (2 RJ1 i 1 RJ45);
 • Jedan I²C interfejs (RJ45);
 • Eksterna antena: (50 Ohm, 900/1800/1900 Mhz);
 • Sat realnog vremena;
 • Napajanje: 8.1 – 8.5VAC, 50-60 Hz;
 • Potrošnja: 0.5A;
 • Dimenzije: 105x80x30 mm ;
 • Težina: 210±5g .

SMS

 • MO/MT i Cell Broadcast SMS poruke.

FAX

 • Grupe 3, Klase 1.

INTERFEJSI

 • RS485 serijski port (RJ11);
 • Jedan I²C interfejs;
 • Audio mono konektor za napajanje;
 • Eksterna antena (SMA);
 • Mini – SIM čitač kartice (interni);
 • 1 GSM status LED dioda;
 • 3 GPRS status LED diode;

PODACI

 • Circut Switced Data (CSD) do 115 Kbps;
 • Kodne šeme CS1 to CS4;
 • PBCCH podrška.

SOFTVER
Odgovarajući drajver instaliran za različite tipove fiskalnih kasa (opciono).
ATEST RSO.