Arhive kategorija: Završna optička kutija

Završna optička kutija

Optički razdelnik manjeg kapaciteta

  • Kapacitet od 6 do 24 vlakna  ( 6, 12, 18, 24 )
  • Mogućnost naknadnog proširenja kapaciteta
  • Koristi se za unutrašnju montažu na zid
  • Spajanje kablova ( vlakana ) splajsovanjem
  • Moguće uvođenje kablova sa priključenim konektorima
  • Odvojeni prostori za uvođenje optičkog kabla i za rezervu patchcord-ova
  • Izbor različitih tipova konektora